לוגו עיריית מעלה אדומים
 
 

הגשת התנגדות לבקשה להיתר בנייה

 

פרטי המתנגד/ת לבקשה:

 

 
 

רחוב ומספר

 
 
 

תיאור הבקשה:

 

ניתן לבדוק באתר ההנדסי

 

הוספת קבצים רלוונטיים להתנגדות:

 

 

Browser not supported