מטרה עמותה איש קשר פירוט

הקמה וטיפוח של גינות קהילתיות בעיר

גינה קהילתית

אנני אירנשטיין

054-6323066

annie.spotlight@gmail.com

 
פיתוח ותחזוקה של גינה קהילתית זרעים של תקוה

כוכבה מזרחי

054-4818926

פעילות גינון משותפת לחברים המתמודדים עם מגבלה נפשית וחברים נוספים שאוהבים את תחום הטבע, הגינון ואיכות הסביבה. מפגשים אחת לשבוע לפיתוח הגינה המשותפת במתנ"ס