טבלת אנשי קשר - אגף בטחון ומוקד עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
נועם הרוש מנהל אגף בטחון ומוקד העירוני 5421435 noamh@mam.org.il
גלית קוקה מזכירת מנהל אגף בטחון ומוקד העירוני 5421435 bitahon@mam.org.il
דוד חייט מנהל המוקד ורכז בטחון שוטף צהלי 5421441 davidh@mam.org.il
דורון יצחק רכז בטחון שוטף צהלי 5421438 doroni@mam.org.il
מוקד העירוני 5421107 mokdan@mam.org.il

מתן בטחון ואורח חיים תקין לתושבי העיר והמזדמנים.

תחומי אחריות

האגף כולל בתחומי פעילותו ואחריותו נושאי ביטחון שוטף, היערכות לשעת חירום אזרחית וצבאית, אימון ותירגול עובדים, צוותי סגל והציבור הרחב, תוך כדי תאום וקישור מול גורמי הביטחון וההצלה בגזרה.
אבטחת והכנת מוסדות החינוך, תכנון וליווי ארועים עירוניים, הפעלה ותיאום שירותי אמבולנסים ומתנדבים.
הפעלת מוקד ביטחוןי עירוני, ריכוז ופיקוח אזור התעשיה, בטיחות וגהות במוסדות, ביקורות ייעוץ והכשרות.
האגף מפעיל מעבר לתקני כ"א עירוניים, שרותי קבלנים ומתנדבים בהיקף של 179 אנשים.

ביטחון שוטף

פועל בתחום העירוני המיושב בלבד ולא בתחום השיפוט (כ13000- דונם).
שיטת האבטחה העירונית הנוכחית באמצעות סיורים רכובים המאוישים ע"י קבט"ים יעודיים עובדי חברה ומאבטחים מקצועיים ובתאום סיורי משטרה ומשא"ז ימשכו.
פעילות 4 מחסומים תימשך וישנו צפי למחסום כניסה נוסף (מרכזי) 12 כיתות כוננות יתורגלו בשנה"ע 2010 (אזרחית וצבאית).

המוקד הביטחוןי עירוני

"לב המערכת" הביטחוןית והעירונית (אחזקה/רווחה/מידע לציבור) 24 שעות ביממה.
בתקופה 1/10– 11/10– עברו, דרך המוקד: כ- 20,000 הודעות מפגע עירוניות כ- 15,000 אירועי ביטחון.

אבטחת מוסדות חינוך

המחלקה מפעילה אבטחה צמודה בכל בתי הספר ואשכולות הגנים בעיר.
רכב סיור מוסדות מסייר בין הגנים והמוסדות והתאום מתבצע ע"י המוקד העירוני. (באמצעות לחצני מצוקה אלחוטיים) ומכשיר מירס.
ארגון, תרגול, תפעול ופיקוח מערכות אבטחה וחירום בכל המוסדות בעיר. הכשרה ואימון בעל תפקידים, תלמידים וסגל בתי הספר והגנים.
הצטיידות וריענון "מרכיבי ביטחון" במוסדות - מערכות כריזה, ביתני שמירה ואמצעים מיוחדים (תיקצוב משותף למשרד החינוך).

יושם דגש על:

 הכשרת הכיתות הגבוהות "בקרב מגע".
 תירגול פינוי ביה"ס.
 תרגול כניסה למקלט.
 השתלמויות ע"ר, כיבוי, וחפץ חשוד.
 אימון והכשרת נושאי נשק (אקדחים אישיים).
 אישור תאום ופיקוח טיולים ומוסדות.
 פיקוח בטיחות וגיהות.
 תרחישים בלתי קונבנציונליים – כימי ביולוגי.

הערכות לשע"ח מל"ח - פס"ח

 הקמת שני אתרי פינוי וקליטה נוספים על בסיס בתי ספר כמענה לאירוע רעידת אדמה (מעבר לאלו שהוקמו ב-2005).
 פעולות הועדה הסטאטוטורית בתרגול כ"א המגוייס, והכשרתו.
 הצטיידות בדגש על עדכון מצאי מול מצבת תושבים נתונה.
 ביקורת ותרגילים ברמה המחוזית והארצית.

הערכות לשע"ח צבאית - פקע"ר (פיקוד העורף)

 מסגרת האגף כ-185 עובדים ומתנדבים מתורגלת מול גורמי החטמ"ר בשת"פ עדכני ואיגום משאבים.
 עריכת תירגולות בשיתוף תושבים ברמות השונות.
 הצטיידות אמל"ח צבאי פיקוח ביקורת וייעוץ - מקלטים פרטיים וציבוריים. עידכון ויישום "מרכיבי ביטחון פקע"ר.
 אימון כיתת כוננות ע"ב הקב"טים החדשים שמצטרפים מפעם לפעם.
 פיקוח אזור התעשיה שמירת האיזור באמצעות שומרים סטאטיים וסיור מאבטחים למטרת מניעה ותגובה פחע"ית כאשר האוריינטציה הפלילית דומיננטית במיוחד.
עבודת המוקד מול חברת האבטחה הפועלת בשעות הלילה ובשבתות וחגים.
 מד"א שרותי אמבולנסים

המשך תיפעול ואחריות מד"א מחוז ירושלים, כלל הפעילויות 24 שעות ביממה כולל אחזקת הניידות וציודן.
הנ"ל בגיבוי מתנדבים עירוניים בוגרים ונוער בשעות הערב, הלילה שבתות וחגים (תאום מחלקתי).
אמבולנס מתנדבים בלבד פועל במקביל 24 שעות ביממה, המחלקה מתאמת מבצעית בלבד.