טבלת אנשי קשר - אגף בטחון ומוקד עירוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
וואטסאפ לדיווח הוראות מפגע 054-6165173
מוטי גלנטי סגן מנהל אגף ומנהל המוקד העירוני 02-5421441 gmotti@mam.org.il
נועם הרוש מנהל אגף בטחון ומוקד העירוני 02-5421435 noamh@mam.org.il
גלית קוקה מזכירת מנהל אגף בטחון ומוקד העירוני 02-5421435 bitahon@mam.org.il
דוד חייט מנהל טכנולוגיה אגף ביטחון 02-5421441 davidh@mam.org.il
דורון יצחק רכז בטחון שוטף צהלי 02-5421438 doroni@mam.org.il
מוקד העירוני 02-5421107 mokdan@mam.org.il

מתן בטחון ואורח חיים תקין לתושבי העיר והמזדמנים.

תחומי אחריות

האגף כולל בתחומי פעילותו ואחריותו נושאי ביטחון שוטף, היערכות לשעת חירום אזרחית וצבאית, אימון ותירגול עובדים, צוותי סגל והציבור הרחב, תוך כדי תאום וקישור מול גורמי הביטחון וההצלה בגזרה.
תכנון וליווי ארועים עירוניים, הפעלה ותיאום שירותי אמבולנסים ומתנדבים.
הפעלת מוקד ביטחוןי עירוני, ריכוז ופיקוח אזור התעשיה, בטיחות וגהות במוסדות, ביקורות ייעוץ והכשרות.
האגף מפעיל מעבר לתקני כ"א עירוניים, שרותי קבלנים ומתנדבים בהיקף של 179 אנשים.

ביטחון שוטף

פועל בתחום העירוני המיושב בלבד ולא בתחום השיפוט (כ13000- דונם).
שיטת האבטחה העירונית הנוכחית באמצעות סיורים רכובים המאוישים ע"י קבט"ים יעודיים עובדי חברה ומאבטחים מקצועיים ובתאום סיורי משטרה ומשא"ז ימשכו.
פעילות 4 מחסומים תימשך וישנו צפי למחסום כניסה נוסף (מרכזי) 12 כיתות כוננות יתורגלו בשנה"ע 2010 (אזרחית וצבאית).

המוקד הביטחוןי עירוני

"לב המערכת" הביטחוןית והעירונית (אחזקה/רווחה/מידע לציבור) 24 שעות ביממה.
בתקופה 1/10– 11/10– עברו, דרך המוקד: כ- 20,000 הודעות מפגע עירוניות כ- 15,000 אירועי ביטחון.

המשך תיפעול ואחריות מד"א מחוז ירושלים, כלל הפעילויות 24 שעות ביממה כולל אחזקת הניידות וציודן.
הנ"ל בגיבוי מתנדבים עירוניים בוגרים ונוער בשעות הערב, הלילה שבתות וחגים (תאום מחלקתי).
אמבולנס מתנדבים בלבד פועל במקביל 24 שעות ביממה, המחלקה מתאמת מבצעית בלבד.