למעבר לאתר המועצה הדתית לחץ כאן.
 

הצהרת בתי כנסת לעמידה בתקן התו הירוק

 

המועצה הדתית במתכונתה, פועלת מכוח "חוק שירותי הדת היהודים", ומתפקידיה לספק שירותי דת כמו: נישואין, כשרות, מקוואות, עירוב, ייעוץ והלכה וכו' (עבור שירותים אלה גובה המועצה הדתית אגרה ע"פ "חוק השירותים הדתיים"). חבריה מתמנים ע"י השר לשירותי הדת 45%, הרשות המקומית 45% , הרבנות המקומית 10%.

להלן שירותי הדת הניתנים במסגרת מחלקות המועצה הדתית:

א. נישואין (רישום נישואין, תעודות רווקות, אישורים ותעודות נישואין, וכו'.)

ב. כשרות (פיקוח על הכשרות, מתן תעודות כשרות שנתית לכל בתי האוכל, אולמות, בתי מלון, מסעדות, חנויות, בתי הארחה, קניונים, מוזיאונים, גני ציבור ופארקים.)

ג. טהרת המשפחה (שירותי טבילה)

שירותי הדת הנ"ל ניתנים בהתאם לתשלומי האגרה עבור כל שרות, כפי שנקבע בחוזר מנכ"ל לשירותי הדת בישראל.

נהלי רישום נישואין

הגיל המותר לנישואין על פי החוק הוא 18 שנים. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים,
נדרשים להביא אישור מבית משפט מחוזי המתיר להם להינשא.

קבלת קהל:

א`-ד` 08:30-16:00 ה` 08:30-15:00 אנא לתאם מראש עם רבני העיר

רישום נישואין:

על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית הקרובה למקום מגוריהם בין שלושה חודשים ל- 45 יום לפני מועד הנישואין.
רשם הנישואין ימלא את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין ויפנה את הכלה לרבנית, לשיחה ולקביעת תאריך הנישואין.

על בני הזוג להביא לצורך רישום הנישואין:

1. תעודות זהות מעודכנות הכוללות ספח.
2. שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.
3. בן זוג אשר לא נרשם בלשכת הנישואין במועצה הדתית בה נרשמו הוריו,ימציא תעודת נישואין או כתובה של הוריו.
4. תעודת לידה (נדרש בחלק מלשכות רישום הנישואין).
5. במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין). * גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין. * אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה. * תייר או תיירת ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מרבנות מוכרת במקום מגוריהם או מבית דין רבני בישראל. * עולים מחו"ל יפנו לבית דין רבני במקום מגוריהם כדי לקבוע את כשרותם לנישואין. אגרת רישום נישואין: עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים: פתיחת תיק נישואין, פרסום בעתונות, כתובה וכמובן רב לעריכת החופה והקידושין. גובה אגרת רישום הנישואין הוא 700 ש"ח.

הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במקרים הבאים:

1. במידה ואחד מבני הזוג חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.
2. במידה ואחד מבני הזוג סטודנט.
3. במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה.
4. במידה ואחד מבני הזוג עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.
5.במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד. (באישור הלשכה לשירותים חברתיים) עדים: על כל אחד מבני הזוג להביא שני עדים יהודיים, שאינם קרובים לחתן ולכלה ואינם קרובים זה לזה, המכירים את בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל. עדים המכירים את שני בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג העומדים להינשא הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל יכולים להעיד על החתן והכלה גם יחד.

תעודת רווקות:

במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין ב-במועצה הדתית שבמקום מגוריו (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין).
על בן הזוג להביא לצורך קבלת תעודת רווקות:
1. תעודת זהות מעודכנת, הכוללת ספח.
2. שתי תמונות פספורט.
3. תעודת נישואין או כתובה של הוריו (פרט לבן זוג שהוריו נרשמו באותה לשכת נישואין).
4. שני עדים יהודיים המכירים את בן הזוג וביכולתם להעיד על רווקותו. גובה אגרת הרווקות הוא 150 ש"ח. עורך החופה והקידושין: הרב העורך את החופה והקידושין יהיה רב שאושר על ידי רשם הנישואין באותה עיר או רב עיר/שכונה במקום בו נערכים הנישואין. הרב העורך את החופה והקידושין ידאג כי עותק מהכתובה יועבר תוך שלושה ימים מיום הנישואין על ידו או ע"י בני הזוג למועצה הדתית אשר בה נרשמו לנישואין. לכללים לרבנים עובדי ציבור בנושא עריכת חופות- לחץ כאן תעודת נישואין: לצורך קבלת תעודת נישואין יופיעו בני הזוג המאושרים כשבועיים לאחר החתונה בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית אשר בה נרשמו לנישואין ויקבלו את התעודות לידם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכות רישום הנישואין במועצות הדתיות ברחבי הארץ ו/או למחלקת רבנות במשרד לשרותי דת.

מקוואות הטהרה

מקווה טהרה נשים שכונת מצפה נבו 96

טל: 5351732

קיץ: (מיום המעבר לשעון קיץ) ימים א'-ה': בשעות: 20:00 עד השעה 22:30 
חורף: (מיום המעבר לשעון חורף)ימים א'-ה': בשעות: 19:00 עד השעה 22:00
ערב שבת או חג- 30 דקות לאחר כניסת השבת או החג למשך שעה ועשר דקות. 
מוצש"ק או חג-שעון חורף: 22:00-19:00 
שעון קיץ: שעה לאחר צאת השבת למשך שעה וחצי. 

מקווה טהרה נשים שכונת "פרי מגדים" (03)

רח' פרי מגדים 102 טל: 5901022

קיץ: (מיום המעבר לשעון קיץ) ימים א'-ה' :בשעות 20:00 עד השעה 22:30 
חורף: (מיום המעבר לשעון חורף) ימים א'-ה' :בשעות 19:00 עד השעה 22:00 
ערב שבת או חג- 30 דקות לאחר כניסת השבת או החג למשך שעה ועשר דקות. 
מוצש"ק או חג- שעון חורף- 22:00-19:00
שעון קיץ- שעה לאחר צאת השבת למשך שעה וחצי.

מקווה טהרה נשים רח' הנחלים 96

טל: 5352007

קיץ: (מיום המעבר לשעון קיץ) ימים א'-ה' : בשעות 19:00 עד השעה 22:00 
חורף: (מיום המעבר לשעון חורף) ימים א'-ה' :בשעות 18:00 עד השעה 21:30 
ערב שבת או חג- 30 דקות לאחר כניסת השבת למשך שעה ועשר דקות. 
מוצש"ק או חג- שעון חורף: 22:00-19:00 
שעון קיץ: שעה לאחר צאת השבת למשך שעה וחצי. 

מקווה טהרה נשים צמח השדה (06)

רח' הערבה 3 , טל:5909385 

קיץ: (מיום המעבר לשעון קיץ) ימים א'-ה': בשעות: 20:00 עד השעה 22:30 
חורף: (מיום המעבר לשעון חורף) ימים א'-ה': בשעות: 19:00 עד השעה 22:00 
ערב שבת או חג- 30 דקות לאחר כניסת השבת למשך שעה ועשר דקות. 
מוצש"ק או חג- שעון חורף: 22:00-19:00 
שעון קיץ: שעה לאחר צאת השבת למשך שעה וחצי.

מקווה טהרה נשים שכונת "נופי הסלע" (07)

רח' השיש 20 טל: 5905632

קיץ: (מיום המעבר לשעון קיץ) ימים א'-ה' :בשעות 20:00 עד השעה 22:30 
חורף: (מיום המעבר לשעון חורף) ימים א'-ה' :בשעות 19:00 עד השעה 22:00 
ערב שבת או חג- 30 דקות לאחר כניסת השבת או החג למשך שעה ועשר דקות. 
מוצש"ק או חג – שעון חורף: 22:00-19:00 (מקווה תורן)
שעון קיץ: שעה לאחר צאת השבת למשך שעה וחצי. 

מקווה טהרה נשים גבעת המייסדים מישור אדומים

בתיאום מראש עם: גב' אפרת ביטון 0506223879

מקווה טהרה גברים של המועצה הדתית – מצפה נבו 96 אחראי : שלי וולגל 0543031458 

ימים א-ו 04:00-9:00 , ערב שבת וחג 11:30-שעה לפני כניסת שבת וחג.

לבעלי מנויים אפשרות לשעות יותר מאוחרות.

קיים מקווה גברים פרטי בבית הכנסת יצחקי.

הטבלת כלים:

לכל מקווה צמוד בור לטבילת כלים (פתוח בשעות היום בלבד(
בליל תשעה באב ויום הכיפורים- המקוואות סגורים, במוצאי התעניות הנ"ל- 
יש לברר טלפונית לכל בקשה מיוחדת ולבירורים ניתן לפנות ולאחראית מקוואות 
מיכל בנימין: 0508296225. 

כל המקוואות נמצאות תחת פיקוח חיטוי מעולה שוטף של מעבדת ד"ר וולף. 

רשימת בתי כנסת

-למעבר לרשימת בתי הכנסת לחץ כאן