טבלת אנשי קשר - אגף הנדסה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יהונתן לובל מהנדס העיר 073-3485611 jonathanl@mam.org.il
קובי לוי אדריכל העיר 073-3485630 kobil@mam.org.il
ליאור מובדלי סגן מהנדס העיר 073-3485610 liorm@mam.org.il
רויטל דוינו מזכירת אגף הנדסה 073-3485612 handasa@mam.org.il
ירון ברק מתכנן אורבאני 073-3485631 yaronb@mam.org.il

מחלקת רישוי

טבלת אנשי קשר - מחלקת רישוי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רונית כהן מנהלת מחלקת רישוי 073-3485600 rc@mam.org.il
מירב מזרחי רכזת רישוי 073-3485601 meravm@mam.org.il
ספיר גברא בודקת תכניות רישוי 073-3485602 sapirg@mam.org.il
פלורית אביטן פקידת רישוי 073-3485621 florita@mam.org.il

מחלקת תכנון

טבלת אנשי קשר - מחלקת תכנון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דנה כרמל בודקת תכניות מח' תכנון 073-3485604 cdana@mam.org.il
ענבל דביר אחראית מחלקת תכנון 073-3485605 inbald@mam.org.il

מחלקת תב"ע ו- GIS

טבלת אנשי קשר - מחלקת תב"ע ו- GIS
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית קוריאט בודקת תכניות מח' תב"ע ו - GIS 073-3485632 saritk@mam.org.il
שיראל מור בודקת תכניות מח' תב"ע ו - GIS 073-3485633 shirelm@mam.org.il

מחלקת מבני ציבור

טבלת אנשי קשר - מחלקת מבני ציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית בן שימול מנהלת מחלקת מבני ציבור 073-3485614 project@mam.org.il
הילה מזרחי רכזת פרויקטים מח' מבני ציבור 073-3485615 hilam@mam.org.il

מחלקת פיקוח

טבלת אנשי קשר - מחלקת פיקוח
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יוסי פרידמן מנהל מחלקת פיקוח 073-3485625 yosif@mam.org.il
רייצ'ל פנחסי רכזת מחלקת פיקוח 073-3485621 rachelpi@mam.org.il
מריה נחמן - גורלניק מפקחת בניה 073-3485622 marian@mam.org.il
רועי מוטהדה מפקח בניה 073-3485623 roim@mam.org.il
לירן דוד מפקח בניה 073-3485624 lirand@mam.org.il
 

יש צורך לתאם תור מראש

מזכירות אגף הנדסה – 073-3485612

רישוי ותכנון – 073-3485602   ווטסאפ – 054-9603389

 ותב"ע – 073-3485633GIS

פיקוח – 073-3485621

 

 

שעות קבלת קהל

 
מחלקה ימים שעות
רישוי ותכנון ראשון, שני ורביעי 8:30-12:30
שלישי 16:00-18:00
תב''ע ו- GIS ראשון, שני, שלישי 8:30-12:30
פיקוח ראשון-חמישי 8:30-12:30

 

אגף ההנדסה אחראי על נושאי התכנון והבנייה בעיר, ועל פעולות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

תחומי אחריות

תכנון

שטח השיפוט של מעלה אדומים כולל כ- 48,000 דונם.
הקרקעות הן אדמות מדינה אשר באחריות הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש 
(מנהל מקרקעי ישראל – מחוז יו"ש).
הרשאות לתכנון ופיתוח של הקרקעות נמסרו לגורמים הבאים:
באזור העירוני-למשרד הבינוי והשיכון.
באזור התעשייה-למשרד המסחר והתעשייה.
המחלקה מלווה תכנון למתחמי המגורים והתעשייה, ברמה המתארית וברמה המפורטת, החל משלב קביעת הפרוגרמה, דרך קביעת האלטרנטיבות לתכנון וכלה בשלב האישורים בוועדה המקומית ובמועצת התכנון העליונה.
המחלקה מכינה תכניות מפורטות בכל מקום שנדרשים עדכון או התאמה לצרכים משתנים של העיר ושל התושבים (הרחבת דיור) וכן מכינה או מלווה תכניות אדריכליות של פרוייקטים עירוניים מצומצמים (שטחים ציבוריים, שינויים במבנים של העירייה וכו').
בתחום התשתיות, המחלקה שותפה בייזום וליווי תוכניות אב למים, ביוב, ניקוז, כבישים, חשמל ותקשורת ופועלת לשמירה על סטנדרט גבוה של תחומים אלה.
המחלקה בודקת את ההיבטים התכנוניים והאדריכליים של בקשות להיתרי בנייה המוגשות על ידי תושבים ויזמים ומכינה חוות דעת בנושא עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

פרוייקטים

בעיר מוקמים פרוייקטים ציבוריים רבים – מוסדות חינוך, מבנים לרווחת הקהילה ולצרכי דת וכן נערכים שיפוצים ושינויים במבנים עירוניים רבים.
המחלקה מרכזת את הפעולות הדרושות למימוש והוצאה לפועל של פרוייקטים אלה, החל מהשלב בו מחליטים על אופן הפעלתם ועד מסירתם.
הפעילות כוללת טיפול במכרזים, חוזים, אישורי רשויות, קשר עם גורמים מממנים, ביקורת הנדסית ותכנונית וטיפול בחשבונות הכספים.
המחלקה מפעילה לצורך כך משרדי ניהול ופיקוח חיצוניים ונעזרת בתוכנת מחשב.

רישוי

המחלקה עוסקת בכל ההיבטים והשלבים של בקשות להיתרי בנייה, קבלת קהל ומתן הסברים והנחיות לגבי הגשת הבקשות והמסמכים הנדרשים.
הבקשות מוגשות למחלקה ונבדקות מבחינת ההתאמה לתוכנית בניין עיר ומבחינה אדריכלית.
המחלקה מכינה את סדר היום לוועדה המקומית ואחראית על רישום והפצת הפרוטוקולים מישיבותיה.
חלק מהבקשות (20%) הם בקשות טיפוסיות החוזרות על עצמן ומאושרות בתהליך מקוצר ללא צורך בדיון בוועדה.

פיקוח

עיריית מעלה אדומים משקיעה מאמצים רבים להגיע לסטנדרטים גבוהים של תכנון וטיפוח סביבתי, נדרש על כן למנוע עבירות בנייה המשבשות את החזות העירונית.
מחלקת הפיקוח על הבנייה מקבלת את היתרי הבנייה הניתנים לתושבים ועוקבת שהבנייה מתבצעת על פיהם.
כמו כן מקיימת מחלקת הפיקוח סריקות שוטפות באזורי העיר השונים ומאתרת בנייה שלא על פי היתר.
חריגות בנייה מטופלות באמצעות התראות ותביעות משפטיות.
מחלקת הפיקוח אחראית גם על מתן אישורי גמר בנייה.

G.I.S.

במערכת המידע הגאוגרפית מרוכזים נתונים בתחומי התשתית, התכנון, המבנים, הדמוגרפיה ועוד. הנתונים ערוכים בשכבות מידע על פי המיקום הגאוגרפי וניתן לקשרם זה לזה לצרכי תכנון, מידע לציבור, ניהול, ארגון אירועים, מצבי חרום וכו'.
המחלקה עוסקת בעדכון המערכת ומטמיעה בתוכה נתונים חדשים, תכניות מדידה ותכניות עדות (AS MADE) ומפיקה מפות ועזרים על פי דרישות וצרכים של אגפי העירייה.

כניסה לאתר הנדסי
כניסה למערכת GIS