שעות קבלת קהל

מחלקה ימים שעות
רישוי ותכנון ראשון, שני, שלישי 8:15-12:30
רביעי 16:00-18:00
תב''ע ו- GIS ראשון, שני, שלישי 8:15-12:30
פיקוח ראשון-חמישי 9:00-14:00

 

אגף ההנדסה אחראי על נושאי התכנון והבנייה בעיר, ועל פעולות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה.

תחומי אחריות

תכנון

שטח השיפוט של מעלה אדומים כולל כ- 48,000 דונם.
הקרקעות הן אדמות מדינה אשר באחריות הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש 
(מנהל מקרקעי ישראל – מחוז יו"ש).
הרשאות לתכנון ופיתוח של הקרקעות נמסרו לגורמים הבאים:
באזור העירוני-למשרד הבינוי והשיכון.
באזור התעשייה-למשרד המסחר והתעשייה.
המחלקה מלווה תכנון למתחמי המגורים והתעשייה, ברמה המתארית וברמה המפורטת, החל משלב קביעת הפרוגרמה, דרך קביעת האלטרנטיבות לתכנון וכלה בשלב האישורים בוועדה המקומית ובמועצת התכנון העליונה.
המחלקה מכינה תכניות מפורטות בכל מקום שנדרשים עדכון או התאמה לצרכים משתנים של העיר ושל התושבים (הרחבת דיור) וכן מכינה או מלווה תכניות אדריכליות של פרוייקטים עירוניים מצומצמים (שטחים ציבוריים, שינויים במבנים של העירייה וכו').
בתחום התשתיות, המחלקה שותפה בייזום וליווי תוכניות אב למים, ביוב, ניקוז, כבישים, חשמל ותקשורת ופועלת לשמירה על סטנדרט גבוה של תחומים אלה.
המחלקה בודקת את ההיבטים התכנוניים והאדריכליים של בקשות להיתרי בנייה המוגשות על ידי תושבים ויזמים ומכינה חוות דעת בנושא עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

פרוייקטים

בעיר מוקמים פרוייקטים ציבוריים רבים – מוסדות חינוך, מבנים לרווחת הקהילה ולצרכי דת וכן נערכים שיפוצים ושינויים במבנים עירוניים רבים.
המחלקה מרכזת את הפעולות הדרושות למימוש והוצאה לפועל של פרוייקטים אלה, החל מהשלב בו מחליטים על אופן הפעלתם ועד מסירתם.
הפעילות כוללת טיפול במכרזים, חוזים, אישורי רשויות, קשר עם גורמים מממנים, ביקורת הנדסית ותכנונית וטיפול בחשבונות הכספים.
המחלקה מפעילה לצורך כך משרדי ניהול ופיקוח חיצוניים ונעזרת בתוכנת מחשב.

רישוי

המחלקה עוסקת בכל ההיבטים והשלבים של בקשות להיתרי בנייה, קבלת קהל ומתן הסברים והנחיות לגבי הגשת הבקשות והמסמכים הנדרשים.
הבקשות מוגשות למחלקה ונבדקות מבחינת ההתאמה לתוכנית בניין עיר ומבחינה אדריכלית.
המחלקה מכינה את סדר היום לוועדה המקומית ואחראית על רישום והפצת הפרוטוקולים מישיבותיה.
חלק מהבקשות (20%) הם בקשות טיפוסיות החוזרות על עצמן ומאושרות בתהליך מקוצר ללא צורך בדיון בוועדה.

פיקוח

עיריית מעלה אדומים משקיעה מאמצים רבים להגיע לסטנדרטים גבוהים של תכנון וטיפוח סביבתי, נדרש על כן למנוע עבירות בנייה המשבשות את החזות העירונית.
מחלקת הפיקוח על הבנייה מקבלת את היתרי הבנייה הניתנים לתושבים ועוקבת שהבנייה מתבצעת על פיהם.
כמו כן מקיימת מחלקת הפיקוח סריקות שוטפות באזורי העיר השונים ומאתרת בנייה שלא על פי היתר.
חריגות בנייה מטופלות באמצעות התראות ותביעות משפטיות.
מחלקת הפיקוח אחראית גם על מתן אישורי גמר בנייה.

G.I.S.

במערכת המידע הגאוגרפית מרוכזים נתונים בתחומי התשתית, התכנון, המבנים, הדמוגרפיה ועוד. הנתונים ערוכים בשכבות מידע על פי המיקום הגאוגרפי וניתן לקשרם זה לזה לצרכי תכנון, מידע לציבור, ניהול, ארגון אירועים, מצבי חרום וכו'.
המחלקה עוסקת בעדכון המערכת ומטמיעה בתוכה נתונים חדשים, תכניות מדידה ותכניות עדות (AS MADE) ומפיקה מפות ועזרים על פי דרישות וצרכים של אגפי העירייה.

כניסה לאתר הנדסי
כניסה למערכת GIS