העסקת עובדים פלשתינאים במעלה אדומים

 


מעסיקים בעלי תיק מעסיק במנהל האזרחי 


חידוש רישיון לעובד קיים
* עובד שקיים לו אישור בתוקף ונדרש לחדשו *

 

לאחר מילוי הטופס המקוון , יתקבל אישור חתום על ידי הרבש"צ במייל חוזר.

את האישור החתום יש להעלות באתר של המינהל האזרחי.הגשת בקשה לעובד חדש
* עובד ללא אישור בתוקף *

דרישות :
1. הצהרת מעסיק
2. אישור רבש"צ

לאחר מילוי הטופס המקוון , יתקבל אישור חתום על ידי הרבש"צ במייל חוזר.

את האישור החתום יש להעלות באתר של המינהל האזרחי.


 

הגשת בקשה להעסקת עובדים במשמרות 
 

* קטגוריה זו לא רלוונטית למעסיקים בענף הבנייה והשיפוצים *

טופס זה מיועד להגשת בקשה להעסקת עובד אחרי השעה 19:00 בערב ואו לחלופין להעסקה של 24/7
( רלוונטי בעיקר לאיזורי התעשייה ולעסקים שעובדים בשעות הלילה ) 

 (טופס של המנהל - להעתיק מאריאל https://www.ariel.muni.il/570/ )

 


לאחר מילוי הטופס המקוון יתקבל אישור חתום על ידי אגף הביטחון במייל חוזר,
את האישור יש להעלות באתר של המנהל אזרחי

 

מעסיקים חדשים 

מעסיקים חדשים נדרשים בטרם הגשת הבקשה להעסקת עובד לפתוח תיק במנהל האזרחי.
קיימת הבחנה בין סזוגי המעסיקים :  מעסיק פרטי / עוסק מורשה / חברה בע"מ
יש לעקוב במדויק אחר ההוראות המפורטות בדף זה.


 

מעסיק פרטי 

מעסיק פרטי נדרש למלא את הטפסים הבאים: (כל אלה טפסי PDF מנועם)

1. טופס הזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיוש (טופס פרטי המעסיק ופרטי העובדים הנדרשים)
2. טופס אישור רבש"צ
3. הצהרת מעסיק 
4. הצהרת מעסיק בדבר הבנת חובותיו

כמות העובדים המותרת באמצעות מעסיק פרטי :
בתחום שיפוצים : עד 6 עובדים ועד 3 חודשי העסקה.
עבור ניקיון ואחזקה, גינון : 2 עובדים למשך 180 יום.
בנייה (בהצגת תוספת בניה מאגף ההנדסה) : עד 10 עובדים ועד 3 חודשי העסקה עם אופציה להארכה.

מסמכים נוספים נדרשים עבור מעסיק פרטי :
1. צילום ת.ז כולל ספח
2. בנייה - יש לצרף היתר בנייה בתוקף

 

לאחר מילוי המסמכים יש להגיע למשרדי האגף לחירום וביטחון בשעות קבלת הקהל המופיעות מטה.
לאחר קבלת התדריך ואישור הרבש"צ חתום,
יש לשלוח בקובץ PDF אחוד את המסמכים למנהל האזרחי בכתובת :
tasedo@mnz.gov.il 


 

עוסק מורשה 

מסמכים נדרשים :
1. תעודת עוסק מורשה
2. חוזה עבודה חתום
3. אישור רבש"צ

 


חברה / התאגדות

מסמכים נדרשים :
1. תעודת התאגדות חברה
2. צילום ת.ז בעל החברה כולל ספח
3. בעלי מניות 
4. מורשה חתימה
5. חוזה עבודה חתום / שכירות מבנה / בעלות מבנה
6. הצהרת מעסיק על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת 

 


שעות קבלת קהל בתיאום מראש של אגף הביטחון

ימים   שעות פעילות 
ראשון, שלישי, חמישי  8:00 - 13:00 , 14:00 - 17:00
שני, רביעי   אין קבלת קהל

 

הערות 

1. יש לוודא לפני הגשת הבקשה שלעובד קיים כרטיס מגנטי בתוקף ושאינו מועסק על ידי מעסיק אחר.
2. מעסיקים חדשים יעברו תדריך במשרדי אגף הביטחון הכולל חתימה על כתב התחייבות בנוגע להכנסת עובדים פלשתינאים לעיר ולאזור התעשייה.
3. באתרי בניה בהם עובדים מעל 10 עובדים ואו באתרים הסמוכים למוסדות חינוך יש חובה על הצבת מאבטח חמוש (המעסיק יידרש לחתום על טופס ייעודי)
4. במקרים של בקשותצ והחרגות ניתן להגיע למשרדי האגף לחירום וביטחון בשעות קבלת הקהל המצויינות לעיל.