סוג זהות * שדה חובה

מגורים

בעלות הדירה/הבית של הנכה? * שדה חובה
האם ישנה חנייה פרטית במקום המגורים? * שדה חובה

פרטי רכב

בעלות רכב - של הנכה? * שדה חובה
האם הנכה נוהג ברכב? * שדה חובה

צרופות

ניתן לצרף מסמכים מסוג: bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, tif, xls, xlsx, doc, docx

צילום תג נכה לרכב מזכה משני צדדיו
תעודת לקוי ראייה/עיוור או מסמך המעיד על אחוזי נכות
צילום ת.ז עם ספח כתובת מגורים של הנכה
רישיון בתוקף (הנכה או הנוהג עבורו)
בבעלות הנכה, בעלות אחרת – מחייב הצהרה
במידה ונתבקשת לצרף אישורים נוספים