מספר סידורישם חומר / קבוצת חומרים המאוחסנים במאצרה סוג ונפח המיכלים/ אריזות המאוחסנים במאצרה נפח המאצרה הערות