טבלת מכלים תת קרקעיים (חובה) שדה חובה
מס ' מיכלשם חומר המאוחסן במיכלנפח המיכל (קוב)סוגי מיכל/חומר ממנו עשוידופן כפולה/יחידהאמצעים נוספים למניעה/ זיהוי דליפותשנת ביצוע בדיקת אטימות אחרונה *