את הטופס יש להחזיר עד – 10.8.18 ללא קבלת הטופס לא נוכל להתחיל להסיע את הילד.

הסעות תלמידים מיועדות להביא את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם הביתה בשלום.

חשיבות חגירת חגורות הבטיחות והתנהגות נאותה בהסעה, הינה הכרחית!

תלמיד אשר לא יחגור חגורת בטיחות או יוריד את החגורה במהלך הנסיעה,

ותלמיד אשר לא יקפיד על התנהגות נאותה בהסעה, לא יורשה לעלות להסעה.

כמו כן, הרשות תבטל את ההסעה והתלמיד ייסע לביה"ס בכוחות עצמו.

הנכם מתבקשים להסביר לילדכם את חשיבות חגורת הבטיחות, וכן התנהגות נאותה בזמן הנסיעה.

אופן הורדת הילד מההסעה

אופן הורדת הילד מההסעה
אופן הורדת הילד מההסעה (חובה) שדה חובה
Browser not supported