פרטי התובע

שם הנתבעמספר זהותמען מגוריו או מען עסקו
שם הנתבעמספר זהותמען מגוריו או מען עסקו

תאור התביעה

שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת
אני מצהיר כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי בבית משפט זה יותר מחמש תביעות * שדה חובה
Browser not supported