פרטי התובע

פרטי התובע (חובה) שדה חובה
שם הנתבעמספר זהותמען מגוריו או מען עסקו
פרטי הנתבע (חובה) שדה חובה
שם הנתבעמספר זהותמען מגוריו או מען עסקו

תאור התביעה

שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת
אני מצהיר כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי בבית משפט זה יותר מחמש תביעות
אני מצהיר כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי בבית משפט זה יותר מחמש תביעות (חובה) שדה חובה
Browser not supported