פרטי התובע

פרטי התובע * שדה חובה
שם הנתבעמספר זהותמען מגוריו או מען עסקו
פרטי הנתבע * שדה חובה
שם הנתבעמספר זהותמען מגוריו או מען עסקו

תאור התביעה

שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת
אני מצהיר כי בשנה האחרונה הגשתי/לא הגשתי בבית משפט זה יותר מחמש תביעות * שדה חובה
Browser not supported