טבלת אנשי קשר - לשכת סגן ומ"מ ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
גיא יפרח סגן ומ"מ ראש העיר 073-3485541 guy@mam.org.il
ספיר מינה מנהלת לשכת סגן ראש העיר ומ"מ 073-3485541 sapirm@mam.org.il

לשכת סגן ומ"מ ראש העיר גיא יפרח
ממונה על התפעול השוטף של מגוון תחומים מוניציפאליים מרכזיים

תחומי אחריות

תיק הכספים

ועדת הכספים דנה וממליצה למליאת העיר בכל ענייני הכספים של העירייה.
היא דנה בתקציב השנתי, תקציב הפיתוח ובכל הנושאים שלהם יש השלכות תקציביות.

תיק הנוער

תיק הנוער נותן מענה לכל פעולות החינוך הבלתי פורמלי ברשות ומופעל ע"י אגף הנוער במתנ"ס.
תחום הנוער עומד בליבת תשומת הלב העירונית מתוך תפיסה שהחינוך הערכי- חברתי מהווה נדבך חשוב בעיצוב אישיותו של המתבגר.
היחידה לקידום נוער בסיכון המופעלת במתנ"ס נותנת מענה טיפולי ומקצועי לבני נוער הנמצאים בסכנת נשירה, מעצימה אותם ומסייעת להם לחזור למסגרת הנורמטיבית.

תיק התרבות

תיק התרבות מרכז את כל הפעולות התרבותיות בעיר ובכללם: אירועים, פסטיבלים, טקסים, הצגות, מופעים, מוסדות תרבות, אומנות, יצירה מקומית, תערוכות וכיוצא באלה.
בשנה הקרובה עתיד להיפתח היכל התרבות העירוני.

תכנית "עיר ללא אלימות"

פרויקט לאומי בהובלת המשרד לביטחון פנים. התכנית הינה מודל עבודה עירוני חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות ביישוב ע"י שילוב מערכות כולל וצעדי פעולה להתמודדות ושיפור מדד האלימות העירוני ובכללם – אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי הספר, אלימות עבריינית וכו'.
התכנית מתיימרת לזהות מכנים משותפים ולבנות פתרונות לתופעות מפתח שונות ע"י שת"פ בין כל הגורמים הרלוונטיים בעיר וגיוס כל המערכות שמתמודדות עם תחום האלימות.

רשות רישוי לתכנון ובנייה

ועדת הרישוי דנה ומאשרת בקשות להיתרי בנייה ע"ב תב"עות קיימות.

ועדת ההנצחה

ועדת הנצחה יוזמת ומתכננת פעולות הנצחה לתושבי העיר שנפלו במערכות ישראל ובפעולות איבה.
כמו כן, הועדה מאשרת את התכנית של טקסי האזכרה העירוניים.

ועדה לקידום מעמד הילד

הועדה לקידום מעמד הילד יוזמת ומתקנת פעולות לקידום מעמד הילד, להגנה עליהם, לרווחתם ולהבטחת זכויותיהם.