עיריית מעלה אדומים מאפשרת לתאגידים העירוניים שלה שימוש במאגר היועצים והמתכננים שאושרו על ידה.
לרישום למאגר:

https://maale-adummim.vendors.co.il/

עירייה רבע

מאגר יועצים עיריית מעלה אדומים.pdf

עותק של תחומי ייעוץ לאתר העירוני.pdf