מצ"ב לינקים חשובים למידע לעסקים:

אתר התו הסגול - https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/

הנחה בארנונה - https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

מענק שימור עובדים - https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km21.aspx

מענקי סיוע - תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים - https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr60.aspx

קישורים מהירים להתמודדות עם המשבר לבעלי עסקים - https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx

רשת ביטחון כלכלית (משרד האוצר) - https://govextra.gov.il/mof-corona/homepage/

מענקי קורונה (רשות המיסים) - https://govextra.gov.il/taxes-corona

מצגת מענקים לעסקים קטנים ובינונים - מעוף.pdf