דוחות לתושב

תאריכי ישיבות מועצה

  • 30/1/18
  • 26/3/18
  • 30/4/18
  • 24/6/18
  • 25/7/18
  • 27/11/18

 

מקבלי השכר הגבוה

רשימת החברות העירוניות

רישוי עסקים