דוחות הממונה על תלונות הציבור

פרטי התקשרות :
חיים שמעוני , מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
מייל : shaim@mam.org.il
טלפון : 02-5421366