היחידה למניעת התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים-
 

התעללות והזנחה של אזרחים ותיקים הינה בעיה חברתית, העשויה לכלול פגיעה פיזית, נפשית , מילולית, מינית, ניצול כלכלי, מניעת טיפול תרופתי,
הגבלת חופש ופגיעה בזכויות בסיסיות. הפוגעים עשויים להיות בני משפחה, מטפלים, שכנים ומכרים.

הטיפול והסיוע במסגרת היחידה כולל בתוכו- טיפול רגשי, ייעוץ משפטי ובניית תוכנית הגנה.

 

ניתן לפנות ליחידה באופן עצמאי, או ע"י אנשי מקצוע בקהילה

באמצעות מספרי הטלפון: 073-3486125

או לרכזת היחידה – יונית לוריא- במייל- yonitl@mam.org.il

או לחלופין למזכירות אגף הרווחה- 073-3485717

 

כל פניה תענה במהירות, במקצועיות ובמסירות.

סודיות מלאה מובטחת!