היחידה מתכננת, יוזמת ופועלת לקידום תהליכים עם ארגונים בקהילה ותושבים לפיתוח חוסן קהילתי תוך עידוד למעורבות ליוזמה וליצירת השפעה לשיפור איכות החיים של כלל התושבים.

דוגמאות לתוכניות קהילתיות:

 גינה קהילתית
 קבוצת דוברים עירונית
 שולחן עגול עירוני "לקידום התנדבות ומעורבות חברתית"
 מערך מתנדבים בחירום
 תכנית להקניית כלים לחוסן כלכלי משפחתי
 סיורים ללא תשלום להיכרות הקהילה וחיבור התושבים מנקודת מבט אחרת
 ליווי מרכז עוצמה המסייע למשפחות המתמודדות עם עוני והדרה

תחומי האחריות ושירותי היחידה:

 בניית פרופיל קהילתי ואיתור הצרכים הקהילתיים.
 עבודה מערכתית עם גורמים קהילתיים בעיר – בריאות, חינוך, חברה.
 הקמת מערך חוסן קהילתי לשעת חירום.
 ליווי ושירותי מתנדבים ופיתוחם.
 הכשרת פעילים קהילתיים.
 פיתוח מנהיגות קהילתית בשכונות השונות בעיר, לקידום צורכי השכונה.
 עבודה עם נותני שירותים בעיר לפיתוח ושיפור מענים באופן הולם לצורכי התושבים תוך שימוש במתודה הקהילתית.