פרויקט לאומי בהובלת המשרד לביטחון פנים הפועל בכ-150 רשויות ברחבי ישראל, שייעודו מאבק וצמצום היקף האלימות במרחב האישי והעירוני.

מטרות התכנית

 צמצום אלימות ופשיעה
 הגברת הביטחון האישי של התושב
 הגברת היכולת העירונית להתמודדות עם אלימות

התכנית הינה מודל עבודה עירוני חדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות ביישוב ע"י שילוב מערכות כולל.
בתכנית העבודה השנתית יש התייחסות וצעדי פעולה להתמודדות ושיפור מדד האלימות העירוני ובכללם – אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתי הספר, אלימות עבריינית וכו'.
התכנית מתיימרת לזהות מכנים משותפים ולבנות פתרונות לתופעות מפתח שונות ע"י שת"פ בין כל הגורמים הרלוונטיים בעיר וגיוס כל המערכות שמתמודדות עם תחום האלימות קרי משטרה, אגף הביטחון, אגף חינוך ומוסדותיו, אגף הרווחה, תחום הבריאות, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, מתנ"ס – אגף הנוער, אגף קידום נוער ועוד.
קהל היעד הוא המגיבים החברתיים לאלימות ולאו דווקא הגורמים האלימים עצמם. מדובר בהתמודדות רוחבית חוצת תחומים – אלכוהול, סמים, שוטטות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות ברשת, אלימות במשפחה ועוד.
תחת הפרויקט העירוני פועלות תכניות פעולה רבות במגוון רחב של תחומים, תחת יעדים ומדדים ברי השגה.
 

להלן עיקרי התכניות הפועלות במסגרת הפרויקט:

בתחום הביטחון והאכיפה:

מצלמות אבטחה בפארקים ובבתי הספר.
תצפיתנית מוקד 107 ייעודית למצלמות על"א.
ניידת שיטור משולב- לטיפול במתווה העירוני.

בתחום הרווחה:

עו"ס במרכז לאלימות במשפחה.
תכנית הדרכה ותמיכה בהורים לילדים מאותרים.

בתחום החינוך:

מדריכי מוגנות ב- 4 חטיבות ביניים.
תכנית "אילנות" ו"אילנות גבוהים" - טיפול פרטני והתמודדות עם גילויי אלימות בגנים ובבתי הספר היסודיים.
הרצאות, סדנאות והסברה בבתי הספר.

במסגרת המתנ"ס:

פרויקט "ציפורי לילה"
סיירת הורים
סדנאות והסברה לנוער

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת סגן ומ"מ ראש העיר: