פרטי המתלונן

רחוב מספר בית/דירהעירמיקוד

תלונה המוגשת בשם אדם אחר ובהסכמתו - פרטי מגיש התלונה

רחובמס' בית/דירהעירמיקוד

פרטי התלונה

האם הנושא נדון בבית משפט, בית דין או שבית משפט או בית הדין הכריע בו? * שדה חובה
האם הוגשה תלונה בעניין למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור? * שדה חובה
אם ברשותך מסמכים הקשורים לתלונה, אנא צרפם לתלונה
אם ברשותך מסמכים הקשורים לתלונה, אנא צרפם לתלונה
אם ברשותך מסמכים הקשורים לתלונה, אנא צרפם לתלונה
Browser not supported