פרטי המתלונן

כתובת * שדה חובה
רחוב מספר בית/דירהעירמיקוד

פרטי התלונה

האם הנושא נדון בבית משפט, בית דין או שבית משפט או בית הדין הכריע בו? * שדה חובה
האם הוגשה תלונה בעניין למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור? * שדה חובה
אם ברשותך מסמכים הקשורים לתלונה, אנא צרפם לתלונה
אם ברשותך מסמכים הקשורים לתלונה, אנא צרפם לתלונה
אם ברשותך מסמכים הקשורים לתלונה, אנא צרפם לתלונה
Browser not supported

פרטי מגיש התלונה (ימולא רק כאשר התלונה מוגשת בשם אדם אחר ובהסכמתו)

כתובת
רחובמס' בית/דירהעירמיקוד