לוחות זמנים חדשים לקווי התלמידים שנה"ל תש"פ - החל מתאריך 1.9.19

בוקר

תיכון + חטיבה ישיבה צמח השדה מ"מ + ממ"ד אופק אורט תעופה וחלל מעלה התורה  + אולפנת צביה + אמי"ת
81 84 82 83 87 88 89 89 90 91 92
מצמח השדה ומגדים לחטיבות הביניים מנופי הסלע לחטיבות הביניים מצמח השדה ומגדים לישיבה התיכונית  מנופי הסלע לישיבה התיכונית  מנופי הסלע דרך כלי שיר לצמח השדה  מצמח השדה דרך כל שיר לנופי הסלע מצמח השדה ומגדים לנופי סלע  מצמח השדה ומגדים לנופי סלע   מכלי שיר והנחלים לנופי הסלע ממצפה נבו מצמח השדה ומגדים
א' - ה'
08:00 07:18 06:50 06:50 07:15 07:55 07:20 07:20 07:20 07:00 06:55
  07:40               07:10 07:25
                  07:20  
                  07:25  
יום שישי
08:00 07:35 06:50 06:50 07:15 XXX XXX XXX XXX 07:10 07:25
  07:50               07:15  
                  07:20  
                  07:25  

 

 צהריים

  תיכון + חטיבה ישיבה צמח השדה מ"מ + ממ"ד אופק אורט תעופה וחלל מעלה התורה  + אולפנת צביה + אמי"ת ד. הגיא אחרי מ. הפיס
מספר קו 81 84 82 83 87 88 89 90 91 92 94
יום לצמח השדה משטרה דרך חטיבות לנופי סלע לנופי סלע דרך הקניון ל- 03+06 מצמח השדה דרך כלי הנגינה ל -07 מנופי סלע דרך הישנה ל 03+06 מנופי סלע  ל 03+06 מנופי סלע לכלי הנגינה למצפה נבו ל- 03+06  למצפה נבו
ראשון 13:45 13:45 16:05   15:30 13:50 13:45 13:45 14:45 14:45 15:25
13:50 13:50 17:05       14:35 15:25 15:25 15:25 15:40
14:00 14:00         15:25 16:15 15:40 15:40 16:35
14:05 14:05         16:15 17:05 16:10 16:35  
            17:05   16:50 16:50  
                     
שני 13:10 13:10 16:05   13:40 13:00 13:45 15:25 15:25 15:25 15:25
13:45 13:45 17:05       14:35 15:30 15:40 15:40 15:40
14:55 14:55         15:25 16:15 16:10    
15:25 15:25         15:30 17:05      
            16:15        
            17:05        
                     
שלישי 13:10 13:10 14:50 14:50 12:55 13:50 15:25 15:25 12:45 12:45 12:45
13:45 13:45         16:15 16:15 13:30 13:30 12:47
14:55 14:05         17:05 17:05 13:32 13:32 13:30
15:25 14:35             14:45 14:45  
  15:25             17:00 17:00  
                     
                     
רביעי 13:10 13:10 16:05   15:30 13:50 12:40 12:40 14:00 14:00 15:25
13:45 13:15 17:05       13:45 15:25 14:45 14:45 15:40
14:55 14:05         14:35 16:15 15:25 15:25  
15:25 14:55         15:25   15:40 15:40  
  15:25         15:30   16:10 17:00  
            16:15   17:00    
            17:05        
                     
חמישי 13:10 13:10 16:05   13:40 13:50 13:45 15:25 14:45 14:45 15:25
14:05 13:45 17:05       14:35 17:05 15:25 15:25 15:40
15:25 14:05         15:25   15:38 15:38  
  14:50         16:15   15:40 15:40  
  15:25         17:05   16:10 17:00  
                17:00    
שישי 12:00 12:00 12:35 12:35 11:55       11:20 11:20 11:48
12:05 12:05             11:48 11:50 11:50
12:15 12:15             11:50 11:52 12:45
12:20 12:20             12:00 12:00  
                12:55 12:55