טבלת אנשי קשר - אגף רווחה ושירותים קהילתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
עפרה בן ישעיה מנהלת אגף רווחה והשירותים החברתיים 02-5418824 ofrab@mam.org.il
נורית קרמר סגנית מנהלת אגף רווחה והשירותים החברתיים 02-5418824 knurit@mam.org.il
אורית מזרחי מזכירת אגף הרווחה 02-5418824 revaha@mam.org.il
יפה חורי מזכירה ועובדת זכאות באגף רווחה 02-5418800 hyafa@mam.org.il
נינה גוטקין מזכירה כללית באגף רווחה 02-5418801 gnina@mam.org.il

אגף רווחה- ש.י.ל (שרות ייעוץ לאזרח)

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה- ש.י.ל (שרות ייעוץ לאזרח)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת הברמן מנהלת ש.י.ל 02-5905090 anath@mam.org.il
ענת יוסף מזכירת מנהלת ש.י.ל 02-5421355 yanat@mam.org.il

אגף רווחה - מרכז ליישוב סיכסוכים וגישור בקהילה

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה - מרכז ליישוב סיכסוכים וגישור בקהילה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת הברמן מנהלת מרכז גישור 02-5901738 anath@mam.org.il
ענת יוסף מזכירת מנהלת מרכז גישור 02-5901738 yanat@mam.org.il

אגף רווחה - מחלקה לפיתוח שירותים לקהילה

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה - מחלקה לפיתוח שירותים לקהילה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת הברמן מנהלת מחלקה לפיתוח שירותים לקהילה 02-5421355 anath@mam.org.il
ענת יוסף מזכירת המחלקה לפיתוח שירותים לקהילה 02-5421355 yanat@mam.org.il

שעות קבלת קהל

שעות קבלת קהל
ימים שעות
ראשון, שני, שלישי 8:00-17:00
רביעי  8:00-18:00
חמישי 8:00-16:00

 

תפיסת אגף הרווחה והשירותים החברתיים היא לתת מענה לכלל אוכלוסיית העיר מעלה אדומים ולכל הגילאים – מלידה ועד שיבה. מטרת העל היא לשפר את חיי התושב ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה.

"חזון בלי מעשה הוא חלום בהקיץ" (פתגם סיני)

משימות האגף:

האגף הוא הזרוע הביצועית של מספר נרחב של חוקים סוציאליים בתחומי החיים השונים, כגון: חוק הנוער טיפול והשגחה, חוק ביטוח סיעוד, חוק הגנה על חוסים ועוד.

באגף מועסקים עובדים סוציאליים (בעלי רישיון לעסוק בתחום זה מתוקף חוק) המטפלים במגוון תחומים: ילדים בסיכון, אלימות במשפחה, נכויות פיזיות ונכויות התפתחותיות, קשישים, בעיות זוגיות והורות, טיפול בעולים וכדומה.

בתחומים אלו ניתנים שירותים הן בטיפול הפרטני (מפגשים אישיים) והן באמצעות רשת שירותים שהקים האגף המציעה טיפולים מגוונים וייחודיים כולל תיווך ובמיצוי זכויות מול שירותים ומוסדות שונים.

וכן, בהתאם לחזון ראש העיר – הדוגל בעיר עצמאית ומתפתחת – נעשית עבודה עם הקהילה הרחבה, תוך שיתוף תושבים, עידוד ופיתוח מעורבותם בחיי הקהילה, מתן מענה לצרכים משותפים, גיוס משאבים, גישור ובניית הסכמות במצבי סכסוך והבניית חוסן קהילתי בזמני שיגרה וחירום גם יחד.
תהליכים אלה יוצרים קהילה חזקה, מעורבת ועצמאית המסייעת לחבריה בעת מצוקה.

על מנת לקבל טיפול וסיוע מצוות האגף יש לפנות ראשית למזכירות האגף למלא טופס פניה. הפניה מועברת לעובדת אינטייק, וזו תבחן את מהותה ותיצור קשר ראשוני עם הפונים.

תפקידי האגף:

עו"ס משפחה

עו"ס המשפחה אחראי לנהל את ההתערבות במשפחה
תחומי התפקיד:
 עו"ס המשפחה מנהל את הטיפול במשפחה ואת המגעים מול הגורמים המעורבים בטיפול בה.
 העו"ס יתכלל את סוגי ההתערבויות במשפחה בעזרת מערך שירותים משלים.

אוכלוסיית היעד: משפחות במצבי עוני ומצוקה, משפחות חד הוריות, משפחות מורכבות, משפחות במצבי משבר שונים, משפחות בשלבי חיים שונים, משפחות עם קשיים מתמשכים, משפחות רב בעיתיות.

טיפול בעולים חדשים

ועדת תכנון טיפול והערכה
היחידה לטיפול בעולים מאתיופיה מסייעת לעולים חדשים להתמודד עם הקשיים השונים הכרוכים בעלייה לישראל.

היחידה פועלת על מנת לספק לעולים החדשים תמיכה בתחום האישי-משפחתי, הקהילתי והכלכלי על מנת להתגבר על פערים תרבותיים וחסרים אחרים.

אנו מאמינים כי קליטת עלייה מוצלחת תורמת להיווצרותה של קהילה פלורליסטית מגוונת ורב-תרבותית בעיר.

היחידה מאפשרת לכל עולה טיפול פרטני: ליווי משפחתי, תיווך לשירותים שונים, סיוע במיצוי זכויות, ייצוג, סִנגור, הדרכה הורית, גישור תרבותי וסיוע חומרי על פי קריטריונים מקצועיים וכלכליים.

בנוסף מתקיימות פעילויות קבוצתיות וקהילתיות כגון: קבוצה בנושא זוגיות, סדנת ניהול תקציבי, הרצאות בנושאים שונים וקבוצות טיפוליות.
פניה ראשונית נעשית ישירות לעובדת הסוציאלית העוסקת בעולים, הפניה תענה עד שלושה שבועות חזרה ממועד קבלתה.
 

הגשת תסקירים לערכאות משפטיות בנושא משמורת

הסדרי ראייה ומינוי אפוטרופוסים לילדים בסיכון וחסרי ישע אחרים.
תסקיר, הינו חוות דעת מקצועית המוגשת לדרישת בית המשפט או בית הדין הרבני במסגרת חוקים שונים (חוק הסעד סדרי דין לגבי קטינים וחסרי ישע, החוק למניעת אלימות במשפחה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועוד) בנוגע לקטינים, חסרי ישע או חסויים.

העובד הסוציאלי לסדרי דין פועל רק בצו של הערכאה השיפוטית. תפקידו הוא לבחון את המערכת המשפחתית ואת ההיבטים הקשורים לטובת הילד או החסוי, ולהציגם בתסקיר לערכאות, הכולל הערכות מקצועיות והמלצות. חשוב להדגיש שהתסקיר הינו בגדר המלצה בלבד וההחלטה ניתנת על-ידי השופט.

בהתאם, כל שינוי בהחלטה נדרש שיעשה באמצעות פניה לבית המשפט.

נוער לטיפול והשגחה

טיפול סמכותי באמצעות חוק הנוער טיפול והשגחה לילדים בסיכון.

את הטיפול מעניקים עובדים סוציאליים מתמחים בתחום שמינויָם לתפקיד הוא מתוקף החוק והם קיבלו סמכות חוקית להתערב כאשר קיים סיכון לשלומו של קטין ונדרשת התערבות באמצעות החוק או בצל החוק.
פנייה לטיפול באגף נעשית באמצעות מזכירות האגף.

אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר" (הרב קוק)
קהילה חזקה נמדדת ביכולתה לדאוג לשונה.
אגף הרווחה פועל לרווחת האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים ובני משפחותיהם. אנו מסייעים לאנשים המתמודדים עם פיגור, אוטיזם, נכויות פיזיות ומוגבלויות חושיות.

השירותים ניתנים החל מינקות ועד לזקנה.

תחומי האחריות ושירותי הטיפול:

 ליווי ומתן ייעוץ למשפחות ולבעלי המוגבלויות.
 אבחון, תיווך ושילוב במסגרות מותאמות, מעונות יום שיקומיים, מועדוניות, תעסוקה וסידור חוץ ביתי.
 סיוע לתינוקות בעלי צרכים מיוחדים, במעונות רגילים.
 הפניה לנופשונים.