שעות קבלת קהל עירייה

האגף ימים שעות
הנדסה - רישוי ותכנון ראשון, שני ורביעי 8:30-12:30
שלישי 16:00-18:00
הנדסה- תב''ע ו- GIS  ראשון, שני, שלישי 8:30-12:30
הנדסה- פיקוח ראשון-חמישי 8:30-12:30
גבייה ראשון-חמישי 8:00-12:30
ראשון ורביעי 16:00-18:00
חינוך ראשון-חמישי 8:00-12:00
ראשון ורביעי 16:00-18:00
רווחה ראשון ורביעי 8:00-17:00
שני, שלישי וחמישי 8:00-16:00
לשכת ראש העיר ראשון-חמישי 8:00-18:00
שפ"ע ראשון-חמישי 8:00-16:00