מחלקה ימים שעות
רישוי ותכנון ראשון, שני, שלישי 8:15-12:30
רביעי 16:00-18:00
תב''ע ו- GIS ראשון, שני, שלישי 8:15-12:30
פיקוח ראשון-חמישי 9:00-14:00