לוח זמנים לקווי אגד תעבורה החל מ-1.9.2014

להלן לוח זמנים עבור ימים א' - ה'

קו 173

בנייני האומה - מישור אדומים (דרך כל שכונות העיר : מגדים, צמח השדה, הנחלים, כלי שיר, נופי הסלע)

שעות פעילות:

6:00*, 6:20*, 7:00, 7:55, 8:20*, 9:00, 10:15, 11:10, 12:25, 13:15, 14:16, 15:21, 16:15, 17:18, 18:08, 19:08, 20:06, 21:05.

*מסיים בגבעת המייסדים

קו 173

מישור אדומים – בנייני האומה (דרך כל שכונות העיר : נופי הסלע, כלי שיר, הנחלים, צמח השדה, מגדים)

שעות פעילות:

9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:45, 14:50, 15:50, 16:45, 17:50, 18:50, 19:45, 20:50, 22:00, 22:45, 23:30, 24:00.

קו 174

מעלה אדומים (כלי שיר, מצפה נבו, הנחלים) – מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - תחנה מרכזית

שעות פעילות:

5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10, 6:20, 6:30, 6:38, 6:46, 6:54, 7:02, 7:10, 7:18, 7:24, 7:30, 7:38, 7:44, 7:52, 8:00, 8:08, 8:16, 8:24, 8:32, 8:40, 8:50, 9:00, 9:12, 9:24, 9:36, 9:48, 10:00, 10:12, 10:24, 10:36, 10:48, 11:00, 11:12, 11:24, 11:36, 11:48, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:12, 13:24, 13:36, 13:48, 14:00, 14:12, 14:24, 14:36, 14:48, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 19:20, 19:40, 20:00, 20:20, 20:40, 21:20, 21:50, 22:30, 23:30.

קו 174

בנייני האומה מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - מעלה אדומים (הנחלים, כלי שיר, מצפה נבו)

שעות פעילות:

6:10, 7:10, 7:30, 8:05, 8:45, 9:15, 9:40, 10:10, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:25, 11:40, 11:55, 12:05, 12:20, 12:35, 12:45, 12:55, 13:10, 13:20, 13:30, 13:40, 13:50, 14:04, 14:12, 14:20, 14:27, 14:45, 14:52, 15:00, 15:06, 15:18, 15:24, 15:30, 15:45, 16:00, 16:06, 16:12, 16:17, 16:24, 16:39, 16:44, 16:53, 17:03, 17:09, 17:15, 17:21, 17:27, 17:38, 17:48, 17:55, 18:04, 18:12, 18:20, 18:33, 18:48, 18:56, 19:04, 19:12, 19:20, 19:28, 19:33, 19:39, 19:48, 19:56, 20:04, 20:18, 20:30, 20:48, 21:00, 21:10, 21:20, 21:30, 21:40, 21:50, 22:05, 22:20, 22:30, 22:45, 23:00, 23:20, 23:30, 23:48, 24:00, 24:30*. *קו חצות וחצי עובר בכל השכונות - נופי סלע, מגדים, צמח השדה

קו 175

מעלה אדומים (הנחלים, כלי שיר, מגדים) - מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - תחנה מרכזית

שעות פעילות:

5:20, 5:45, 6:00, 6:15, 6:50, 7:06, 7:34.

קו 175

בנייני האומה מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - מעלה אדומים (הנחלים, כלי שיר)

שעות פעילות:

14:39, 15:12, 15:39, 15:51, 16:30, 16:59, 18:27, 18:40.

קו 176

מעלה אדומים (קניון, צמח השדה, מגדים) - מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - תחנה מרכזית

שעות פעילות:

5:30, 5:40, 5:50, 6:00, 6:10, 6:20, 6:30, 6:40, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:40, 7:50, 8:05, 8:20, 8:35, 8:50, 9:10, 9:30, 9:45, 10:00, 10:40, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:00, 13:40, 14:00, 14:30, 14:45, 15:00, 15:40, 16:00, 16:40, 17:00, 17:30, 17:45, 18:00, 18:40, 19:00, 19:40, 20:00, 20:30, 20:40, 21:00, 21:40, 22:00.

קו 176

בנייני האומה מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - מעלה אדומים (מגדים, צמח השדה , קניון)

שעות פעילות:

6:40, 7:40, 9:25, 9:50, 10:40, 11:30, 12:00, 12:50, 13:35, 14:00, 14:36, 14:48, 15:03, 15:36, 15:48, 16:03, 16:27, 16:41, 16:56, 17:06, 17:34, 17:52, 18:24, 18:36, 18:52, 19:24, 19:36, 19:52, 20:24, 20:42, 21:25, 21:45, 22:10, 22:40, 23:10, 24:00.

קו 177

מעלה אדומים (נופי הסלע)

מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - תחנה מרכזית

שעות פעילות:

5:20, 5:35, 5:45, 5:55, 6:05, 6:15, 6:25, 6:35, 6:50, 7:00, 7:10, 7:20, 7:30, 7:38, 7:45, 7:55, 8:05, 8:15, 8:30, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:20 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 23:00.

קו 177

בנייני האומה מסוף הרכבת הקלה גבעת התחמושת - מעלה אדומים (נופי הסלע)

שעות פעילות:

6:30, 7:20, 7:50, 8:30, 9:10, 9:35, 10:00, 10:20, 10:50, 11:20, 11:45, 12:15, 12:40, 13:05, 13:25, 13:45, 14:08, 14:24, 14:42, 14:56, 15:09, 15:15, 15:27, 15:42, 15:56, 16:09, 16:20, 16:33, 16:47, 17:00, 17:12, 17:24, 17:42, 18:00, 18:16, 18:44, 19:00, 19:16, 19:42, 20:00, 20:12, 20:36, 20:54, 21:15, 21:35, 22:00, 22:25, 22:50, 23:25, 23:40, 24:20.

קו 178

מעלה אדומים (נופי הסלע ישיר דרך הרמזור) - תחנה מרכזית

שעות פעילות:

6:35, 6:55, 7:10, 7:40, 8:05.

קו 178

תחנה מרכזית - מעלה אדומים (נופי הסלע ישיר דרך הרמזור) 

שעות פעילות:

13:55, 14:30, 15:10, 15:36, 17:30, 18:30, 19:30.

קו 120

מעלה אדומים (נופי הסלע, כלי שיר) – הר הצופים – הגבעה הצרפתית – מרכז מסחרי רמת אשכול

שעות פעילות:

6:00, 7:10, 8:30, 9:30, 10:30.

קו 120

מרכז מסחרי רמת אשכול - הגבעה הצרפתית – הר הצופים – מעלה אדומים (הנחלים, כלי שיר, נופי הסלע)

שעות פעילות:

16:05, 18:05.

קו 126

מעלה אדומים (צמח השדה, מגדים) – הר הצופים – הגבעה הצרפתית – מרכז מסחרי רמת אשכול

שעות פעילות:

6:30, 8:00.

קו 121

מעלה אדומים (צמח השדה, מגדים) – קרית הממשלה – א.ת. גבעת שאול

שעות פעילות:

6:10, 7:30.

קו 121

גבעת שאול – קרית הממשלה – מעלה אדומים (מגדים, צמח השדה)

שעות פעילות:

15:15, 16:15

קו 122

מעלה אדומים (נופי הסלע, הנחלים, כלי שיר) - קרית הממשלה - גבעת שאול

שעות פעילות:

6:10, 6:20, 6:40, 6:50, 7:15.

קו 122

גבעת שאול - קרית הממשלה - מעלה אדומים (הנחלים, כלי שיר, נופי הסלע)

שעות פעילות:

15:00, 15:45, 16:40, 17:15

קו 123

מעלה אדומים (נופי הסלע, הנחלים, כלי שיר) - הר חוצבים

שעות פעילות:

6:05, 6:48

קו 123

הר חוצבים - מעלה אדומים

שעות פעילות:

16:15, 17:15

קו 124

מעלה אדומים (נופי הסלע, הנחלים, כלי שיר) - תלפיות

שעות פעילות:

5:50, 6:10, 6:25, 6:50, 7:05, 7:30, 9:10, 16:00, 17:00

קו 124

תלפיות (ישיר דרך מנהרת צה"ל) - מעלה אדומים

שעות פעילות:

13:10, 14:30, 15:10, 15:30, 16:15, 17:20, 18:20, 19:20.

קו 125

מעלה אדומים (צמח השדה, מגדים) - תלפיות

שעות פעילות:

6:15, 7:35.

קו 125

תלפיות (ישיר) - מעלה אדומים (מגדים, צמח השדה)

שעות פעילות:

15:50, 16:45.

קו 23

משטרה - גבעת המייסדים דרך מישור אדומים

שעות פעילות:

8:00, 11:00, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 22:00.

קו 23א

משטרה – גבעת המייסדים דרך שער נופי הסלע

שעות פעילות:

10:15, 15:45, 19:30

קו 23

גבעת המייסדים – קניון אדומים - משטרה

שעות פעילות:

6:00, 7:15, 7:45, 8:30, 10:30, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:00.

קו 23א

גבעת המייסדים - משטרה דרך שער נופי הסלע

שעות פעילות:

10:30, 16:00, 19:45

קו לילה 101

מעלה אדומים - דרך שד' אשכול, שמואל הנביא, יחזקאל, כיכר הדוידקה, רח' יפו, דוד המלך, תלפיות (האומן)

שעות פעילות:

ימי חמישי ומוצ"ש בלבד - 24:30

קו לילה 101

תלפיות - מרכז העיר - דרך יחזקאל, שמואל הנביא, שד' אשכול - מעלה אדומים

שעות פעילות:

ימי חמישי ומוצ"ש בלבד - 00:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00, 3:15

קו 251

מעלה אדומים (קניון) – אריאל (המרכז האוניברסיטאי)

שעות פעילות:

7:00

קו 251

אריאל (המרכז האוניברסיטאי) - מעלה אדומים (קניון)

שעות פעילות:

17:00

קו 470

מעלה אדומים - באר שבע ישיר

שעות פעילות:

ימי א' בלבד - 6:45, 7:15

קו 481

מעלה אדומים - תל אביב (הקריה, ארלוזורוב) ישיר

שעות פעילות:

6:00, 6:20, 6:40

קו 481

תל אביב (הקריה, ארלוזורוב) - מעלה אדומים ישיר

שעות פעילות:

18:00, 19:00