מטרה

עמותה

איש קשר

פירוט

צילום, עריכה ושידורי טלויזיה

טלוויזיה קהילתית

עפרה שמילה

02-5913131

adomediatv@gmail.com

במה ואפשרות לתושבים להשמיע את קולם ולהשתלב בתעשייה התקשורתית בתפקידים מגוונים. הטלוויזיה חושפת את אוכלוסיית העיר לתכנים מקומיים מהותיים ומשמשת כצינור שדרכו מתוודעים התושבים לנעשה באזורם.
שידורי רדיו רדיו קהילתי

חן נח רגב

chen@mam.matnasim.co.il

054-4859248

התחנה פועלת רבות למען הקהילה ומקיימת ימי התרמה רבים בשיתוף מוסדות שונים, עמותות ועוד.