חזון האגף:

אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיר מעלה אדומים פועל לספק לכל אדם, משפחה וקהילה את מיטב שירותי הרווחה להם הם זקוקים.

עובדי אגף הרווחה מבצעים התערבויות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות על- מנת למנוע מצבי סיכון וסכנה, לחיזוק משפחות וקהילות ותמיכה בהשתלבותן בחברה, תוך מתן מענים למשבר זמני או מתמשך לאוכלוסיות עם מוגבלויות, עוני והדרה, קשיי תפקוד, אבטלה, ניצול או פגיעה.

בנוסף, אגף הרווחה פועל לתכנון ופיתוח וקידום שירותים חברתיים אוניברסליים וייחודיים בפריסה עירונית רחבה, כך שיינתן מענה מותאם למגוון רחב של אוכלוסיות תוך שימוש בכלים מקצועיים מגוונים, בשותפות עם מקבלי השירותים והתאמה לצרכיהם.

 

מטרות אגף הרווחה:

  • הבטחת שלומם של חסרי ישע, אוכלוסיות בסיכון, קושי ומשבר כולל באירועי חרום.
  • חיזוק התפקוד העצמאי ושיפור איכות החיים של הפרט, המשפחה והקהילה.
  • פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות.
  • התרעה חברתית והשפעה על מדיניות באופן שיקדם זכותם של תושבים לחיים בכבוד.
  • מיצוי זכויות לתנאי קיום בסיסיים של משפחות וקהילות.

 

השרות ניתן על פי העקרונות הבאים:
  • מבוסס על ערכי צדק ושוויון לכלל תושבי העיר, ללא הבדלי דת, מיון ולאום.
  • שירות רגיש ומותאם תרבותית.
  • שותפות לקוחות בתכנון, אספקה ובקרה של השירותים הניתנים באגף
  • הנגשת השירותים וזמינותם.