מס' שם הגן הגן הסמוך כתובת  טלפון סמל הגן 
1 גן אגוז אורן, תמר  השחם 89 - אתר  07  9919024 569160
2 גן אורן תמר, אגוז השחם 89 - אתר  07 5902087 247932
3 מרכז מדעים שיטה הצפצפה 10 - אתר 06 5900741 128157
4 גן איריס לילך הקרן 4 5356327 108969
5 גן אנפה רקפת כיכר יהלום בי"ס תומר רחל 5900219 130757
6 גן אפרסמון תאנה, ספיר הרכס 153 - אתר 07 5905221 335513
7 גן ארז ברוש מצפה נבו 73 5356653 108951
8 גן אתרוג   העירית 64 - אתר 06 5353454 128181
9 גן אשל סייפן, נופר הבדולח 8- אתר 07 5901371 439877
10 גן ברבור חסידה העירית 48 - אתר 06 5901496 138180
11 גן ברוש ארז מצפה נבו 73 5356654 108019
12 גן גפן סלעית בת נדיב 14- אתר 03 5901426 200717
13 גן דובדבן פטל,  ענבר  הבדולח 1 - אתר 07 5909792 317495
14 גן דוכיפת שקד, חופית השיזף 16 - אתר 06 5356339 108464
15 גן דולב צאלון מצפה נבו 23 5354639 108241
16 גן דקל חוחית,שחף האבן 1 - אתר 07 5901427 189407
17 גן דרור   האורן 2 - אתר 06 5357758 108381
18 גן הדס שעורה, חיטה רכס 153 אתר 07  5634746 128165
19 גן הרדוף ורד,מרגנית הרכס 30 - אתר 07 5351906 233783
20 גן ורד הרדוף,מרגנית הרכס 30 - אתר 07 5357240 233775
21 גן זית סחלב, פרפר השחם 54 - אתר 07 5903752 233791
22 גן זמיר יסמין השקמה 4 - אתר 06 6743397 108985
23 גן חב"ד חוגלה סביון,צופית הנחלים 94 5900214 108506
24 גן חב"ד סביון צופית , חוגלה הנחלים 94 5900213 108258
25 גן חבצלת שושן  אבני החושן 26 5900218 108290
26 גן חוחית דקל,שחף האבן 1 - אתר 07 5900220 189399
27 גן חופית ענבר , שקד, דוכיפת השיזף 16 - אתר 06 5352345 159772
28 גן חלמונית נורית מצפה נבו 41 5356991 407676
29 גן חסידה ברבור העירית 48 - אתר 06 5901497 138172
30 גן חצב  אפרסמון הרכס 153 - אתר 07 5903751 417451
31 גן חרוב שקנאי הקרן 19  5354715 317453
32 גן טופז סתוונית, תפוח האלמוג 24 - אתר 07 5902173 147074
33 גן יסמין זמיר השקמה 4 - אתר 06 5357478 108191
34 גן יערה רימון פרי מגדים 25-אתר 03 5357018 108084
35 גן יקינטון   הצילצל 19  5356394 108043
36 גן כלנית עפרוני הנחלים 180   108993
37 גן לילך איריס הקרן 4 5356341 108977
38 גן מרגנית ורד,הרדוף הרכס 30 - אתר 07 5356393 233643
39 גן נופר אשל, סייפן הבדולח 8- אתר 07 5863132 336370
40 גן נורית חלמונית מצפה נבו 41 5357241 108282
41 גן נחליאלי שקמה, תלתן פרי מגדים 8  5356063 407668
42 גן נקר צבעוני,קינמון השחם 3 - אתר 07 5356337 221101
43 גן נרקיס עירית דרך הגיא 2 5356510 108936
44 גן סחלב פרפר, זית השחם 54 - אתר 07 5900721 317479
45 גן סייפן אשל, נופר הבדולח 8- אתר 07 5795437 159780
46 גן סלעית גפן בת נדיב 14 - אתר 03 5356392 130765
47 גן סמדר סיתונית, תפוח האלמוג 22 - אתר 07 6509580 108803
48 גן ספיר שעורה הרכס 153- אתר 07 5902174 147082
49 גן סתוונית טופז, תפוח האלמוג 24 - אתר 07 6500740 108365
50 גן עירית נרקיס דרך הגיא 2 5357239 109033
51 גן עפרוני כלנית  הנחלים 180 5904138 108035
52 גן ענבר דובדבן,פטל הבדולח 3 - אתר 07 5357798 355750
53 גן פטל דובדבן, ענבר הבדולח 1 - אתר 07 5357296 317487
54 גן פרפר סחלב, זית השחם 54 - אתר 07 5356395 146944
55 גן צאלון דולב מצפה נבו 23 5902278 315721
56 גן צבעוני נקר,קינמון השחם 1 - אתר 07 5352830 221127
57 גן צופית חוגלה, סביון הנחלים 94 5900212 108407
58 גן קינמון נקר,צבעוני השחם 3 - אתר 07 5357897 221119
59 גן רימון יערה פרי מגדים 25-אתר 03 5354928 108068
60 גן רקפת אנפה כיכר יהלום בי"ס תומר רחל 5352902 108126
61 גן שושן  חבצלת אבני החושן 26 5900217 109025
62 גן שחף דקל, חוחית האבן 1 - אתר 07 5900215 189381
63 גן שיטה מרכז מדעים הצפצפה 10- אתר 06 5900756 128173
64 גן שלדג שלו הקנה 2 - אתר 06 5901422 135210
65 גן שלו שלדג הקנה 2-אתר 06 5901421 135202
66 גן שעורה ספיר, תאנה הרכס 91 - אתר 07 5357238 233825
67 גן שקד דוכיפת השיזף 16 - אתר 06 5352344 108076
68 גן שקמה תלתן ,נחליאלי פרי מגדים 8 - אתר 03 5356336 108175
69 גן שקנאי חרוב הקרן 19 5356367 139626
70 גן תאנה אפרסמון, ספיר הרכס 153 - אתר 07 5356338 109041
71 גן תלתן נחליאלי, שקמה פרי מגדים 8 - אתר 03 5353476 130740
72 גן תמר אורן, אגוז השחם 89 - אתר 07 5904150 247940
73 גן תפוח טופז,סתונית האלמוג 24 - אתר 07 5351207 317461