מסמך מידע סביבתי לצורך בדיקת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני 

הבהרה: יש לפרט את כל  המידע  הרלוונטי  לעסק, על פי המצורף להלן. במידה ולא רלוונטי ציין בגוף המסמך.