מחלקה ימים שעות
רישוי ותכנון ראשון, שני ורביעי

8:30-10:30, בתיאום תור בטלפון: 5418866 או בוואטסאפ 054-9603389

8:30-10:30, קבלת קהל טלפונית.

שלישי 16:00-18:00, בתיאום תור מראש בטלפון 5418866
תב''ע ו- GIS ראשון, שני ורביעי

8:30-10:30, בתיאום תור בטלפון 5418917

10:30-12:30, קבלת קהל טלפונית

פיקוח ראשון-חמישי 8:30-12:30, בתיאום תור בטלפון 5418876