לטפל עבורי בהליכים הקשורים להוצאת רשיון לעסק, כמפורט להלן: * שדה חובה

הנני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי, ותוכן מסמך זה אמת.

Browser not supported

הערה

להגשת תוכנית עסק המגיש/החותם על התוכנית חייב להיות בעל מקצוע מוסמך (מהנדס /הנדסאי בנין/אדריכל/הנדסאי אדריכלות בנין).