פסולת מטבח * שדה חובה
כמות פסולת( טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
פסולת משרדית * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
בוצה * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתית יעד סילוקתדירות סילוק

פסולת מתהליכי יצור

פלסטיק * שדה חובה
כמות פסולת( טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתית יעד סילוק תדירות סילוק
מתכת * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
עץ * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוק תדירות סילוק
נייר * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת( טון) שנתיתכמות פסולת( מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
זכוכית * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת( מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוקתדירות סילוק
אחר (פרט) * שדה חובה
כמות פסולת (טון) חודשיתכמות פסולת (טון) שנתיתכמות פסולת (מ''ק) חודשיתכמות פסולת (מ''ק) שנתיתיעד סילוק תדירות סילוק