הרישום למערכת החינוך העירונית לשנת תש"פ יתבצע במהלך חודש ינואר 2019.

רישום לגני הילדים ולכיתות א' יתבצע באינטרנט בלבד.

הנכם מתבקשים לעדכן את כתובתכם במשרד הפנים בתעודת הזהות של שני בני הזוג. לפני הגעתכם לרישום לגנים ולבתי הספר.

גילאי הרישום:

קבוצת גיל

מתאריך

עד תאריך

כיתה א'

1.1.2013   (ו' בטבת התשע"ב)

31.12.2013   (י"ח בטבת התשע"ג)

חובה   (גילאי 5)

1.1.2014   (י"ט בטבת התשע"ג)

31.12.2014   (כ"ח בטבת התשע"ד)

טרום חובה  (גילאי 4)

1.1.2015   (כ"ט בטבת התשע"ד)

31.12.2015     (ט' בטבת התשע"ה)

טרום חובה  (גילאי 3)

1.1.2016   ( י' בטבת התשע"ה)

31.12.2016   ( י"ט בטבת התשע"ו)

 

גם ילדים הנמצאים בגני ילדים בשנת תשע"ט חייבים ברישום לשנה"ל הבאה.

שלוחת משרד הפנים בקניון אדומים (ליד ארומה).

שעות קבלה:

בימים א', ב' ג' ו-ה' 08:00-12:00

יום ב'  14:30-17:00

 יום ד': 13:30-17:00