"...לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה"  (אהבת עולם)

נהלי הרשמה לגני תלמוד תורה שושן/ חבצלת/ עירית/ מרגנית/ נרקיס תשפ"ד

 

במעלה אדומים פועלים גני שושן, נרקיס, עירית , מרגנית וחבצלת כגני  טרום חובה וחובה– תלמוד תורה-  הנותנים מענה למשפחות תורניות – במסגרת העירונית.

להלן העקרונות המנחים את תלמוד התורה:

1. הגן הוא על אזורי, ואין כל הבטחה לגבי מיקומו בשנה"ל תשפ"ד.

2. ההורים יכוונו ויחנכו את הילדים בבית בהתאם לרוח ולאווירה השוררת בגן. בכל תחומי הלימוד בגן, יינתן הדגש דתי והלכתי באופן יומיומי ובולט במיוחד.

3. על הילדים לבוא לגן בלבוש ההולם. גן תלמוד תורה: בנים - כיפה וציצית | בנות- תלבושת צנועה.

4. ההורים חייבים לבוא לגן בתלבושת הולמת את רוח גן תלמוד התורה.

5.  אסיפות הורים בגן יתקיימו לאימהות ואבות ביחד והמסיבות תתקיימנה לאימהות ואבות לחוד.

6. לגן תלמוד-תורה יהיה רב גן שיפעל 4 ימים בגן והעסקתו ע"י עמותת "הגרעין התורני",  תמומן מתשלומי הורים. קיימת אופציה ללימוד קריאה בתוספת תשלום של ההורים.

7.  מילוי טופס ההרשמה (הנ"ל) הוא תנאי לרישום.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לגני  תלמוד תורה שושן , נרקיס,עירית ,מרגנית וחבצלת יצטרכו להסדיר את ההרשמה והתשלום מול בית מורשת.

שיבוץ סופי בגן תלמוד תורה מותנה באישור מבית מורשת.

אנו מצהירים בזאת כי קראנו את החוזר הנ"ל  ואת התקנון ומאשרים בזאת את מחויבותנו לתוכנם.

 

Browser not supported

 

 

 

פרטים והסדרי תשלום:

גרעין "בית מורשת"– עמותה רשומה מס' 580416071 

רח' הקרן 1 (מתחם בית ספר שדי חמד)– 02-5905568