"...לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה" (אהבת עולם)

 

נהלי הרשמה לגנים התורניים לשנת תשפ"ד

 

במעלה אדומים פועלים בכל שכונה גני ממ"ד, חובה וטרום חובה. מעבר לגנים אלו הקמנו מס' גנים על אזוריים, המופעלים כגנים תורניים. גנים אלה נותנים מענה למשפחות תורניות – במסגרת העירונית.

להלן העקרונות המנחים גנים התורניים :

1. הגן הוא על אזורי, ואין כל הבטחה לגבי מיקומם בשנה"ל תשפ"ד.

2. ההורים יכוונו ויחנכו את הילדים בבית בהתאם לרוח ולאווירה השוררת בגן. בכל תחומי הלימוד בגן, יינתן דגש תורני והלכתי באופן יומיומי ובולט .

3. על הילדים לבוא לגן בלבוש ההולם גן תורני: בנים- כיפה וציצית | בנות- תלבושת צנועה.

4. ההורים חייבים לבוא לגן בתלבושת הולמת את רוח הגן התורני.

5. לגן התורני יהיה רב גן שיפעל 4 ימים בגן והוא יועסק ע"י עמותת הגרעין התורני  "בית מורשת" ותמומן מתשלומי הורים .

7.  מילוי טופס ההרשמה הינו תנאי לרישום.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לגנים התורניים יצטרכו להסדיר את  התשלום מול בית מורשת.

שיבוץ סופי בגים התורניים  מותנה באישור מבית מורשת.

אנו מצהירים בזאת כי קראנו את החוזר הנ"ל  ואת התקנון ומאשרים בזאת את מחויבותנו לתוכנם.

 

Browser not supported

 

 

 

פרטים והסדר תשלום:

גרעין "בית מורשת" – עמותה רשומה מס' 580416071 

רח' הקרן 1 (מתחם בית ספר שדי חמד)

טלפון– 02-5905568