1
דיווח על עבודה הפטורה מהיתר
2
פרטים אישיים

לכבוד
רשות רישוי ועדה מקומית מעלה אדומים.

הנדון: דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר.

אני הח"מ , מודיע כי ביום

בוצעה העבודה בנכס בבעלותי המצוי ב -

מידות המבנה המוקם :

אני (חובה) שדה חובה

קבצים מצורפים (כגון - תמונת העבודה, אישור מהנדס מבנים, אישור מהנדס חשמל ...)

 

פרטי המדווח -

 

Browser not supported