1
פרטים אישיים
2
תיאור כללי של הבקשה
3
מצורפים

בקשה לחוות דעת מקדמית לפני הגשת בקשה להיתר בניה

מוגש עבור :

(פרטי איש קשר ראשי)

פרטי אנשי קשר נוספים עבורם מוגשת הבקשה :
שם מלאכתובתטלפוןאימייל

באמצעות אדריכל (לא חובה) :
שם מלאכתובת טלפוןאימייל

 

 

 

האם הבניה המבוקשת קיימת ? (חובה) שדה חובה