שירותי גבייה

בירורים ותשלומים טלפוניים: טל' - 1599-550-105, בימים א' - ה' בין השעות 8:30-22:00 וביום שישי 8:30-12:00

קבלת קהל
בימים א' עד ה' בשעות 8:00-12:30 . ובנוסף בימים א' ו-ד' בשעות 16:00-18:00