תקן סגול לחנויות מסחר ומקומות עבודה

 

בעלי עסקים יקרים,
בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנכם נדרשים למלא שני טפסים רלוונטיים 

1. תקן סגול לחנויות מסחר 
2. תקן סגול למקומות עבודה 

להלן הסבר בנושא, בהמשך להנחיות שאושרו על ידי הממשלה ב-18.4 ולנוחיותכם מצורפים הנחיות ודגשים כפי שהתקבלו.

התקן הסגול לחנויות המסחר

מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר, בנוסח המצורף לתקנות, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהן, ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ- 10 עובדים או יותר מ- 30 אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.

התקן הסגול למקומות העבודה

מקום עבודה עם מעל 10 עובדים שאינו חיוני ושאינו נאסר לפתיחה על ידי משרד הבריאות, שיקיים את התנאים המפורטים במסמך זה, יהיה רשאי שיגיעו כלל העובדים למקום העבודה. עדיין מומלץ לאשר לעובדים שיכולים לעבוד מהבית.

 

מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא, המידע בדף זה נכון לתאריך 19.4.2020

* לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי האגף המוניציפלי טלפון 02-5421385  

 


קישורים :

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), התש"ף 2020
רשימת ענפי מסחר שיוכלו לחזור לפעילות - תאריך עדכון 18.4.20
אוגדן שאלות ותשובות - משטרת ישראל - תאריך עדכון 6.5.20
תוספות להגבלות נכון ל30.4.20 אוגדן שאלות תשובות נוסח 6