קבלת קהל:

א`-ד` 08:30-16:00 ה` 08:30-15:00


תהליך הרישום - דגשים:
 • הגיל המותר לנישואין על פי החוק הוא 18 שנים. חתן או כלה שטרם מלאו להם 18 שנים, נדרשים להביא אישור מבית משפט מחוזי המתיר להם להינשא.
 • תהליך פתיחת תיק נישואין הינו ארוך ומצריך סבלנות וזמן לא קצר - כמעט כשעה ולכן יש להגיע עד לשעה 15:00
 • על בני זוג הבאים להירשם לנישואין, להופיע בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית הקרובה למקום מגוריהם בין שלושה חודשים ל- 45 יום לפני מועד הנישואין.
 • רשם הנישואין ימלא את פרטי בני הזוג בתיק הנישואין ויפנה את הכלה לרבנית, לשיחה ולקביעת תאריך הנישואין.

רישום לנישואין- שאלות ותשובות

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

איזה מסמכים נדרשים לצורך רישום לנישואין?

על בני הזוג להביא לצורך רישום הנישואין:

 1. תעודות זהות מעודכנות הכוללות ספח.
 2. תמונת פספורט של כל אחד מבני הזוג.
 3. בן זוג אשר לא נרשם בלשכת הנישואין במועצה הדתית בה נרשמו הוריו, ימציא תעודת נישואין או כתובה של הוריו.
 4. תעודת לידה (נדרש בחלק מלשכות רישום הנישואין).
 5. במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין).
 6. גרוש או גרושה ימציאו תעודת גירושין.
 7. אלמן או אלמנה ימציאו תעודת פטירה.
 8. תייר או תיירת ימציאו דרכון, אישור רווקות ואישור יהדות מרבנות מוכרת במקום מגוריהם או מבית דין רבני בישראל.
 9. עולים מחו"ל יפנו לבית דין רבני במקום מגוריהם כדי לקבוע את כשרותם לנישואין.

כמה עולה הרישום?

אגרת רישום נישואין:

עבור תשלום האגרה מקבלים בני הזוג את השירותים הבאים: פתיחת תיק נישואין, פרסום בעיתונות. כתובה וכמובן רב לעריכת החופה והקידושין.

גובה אגרת רישום הנישואין הוא 708 ש"ח.

הנחה באגרה בשיעור של 40% ניתנת במקרים הבאים: (425 ש"ח אחרי הנחה)

 1. במידה ואחד מבני הזוג חייל בשירות סדיר או שירות לאומי.

 2. במידה ואחד מבני הזוג סטודנט.(הנחה לסטודנטים רישום נישואין עד גיל 30)

 3. במידה והחתן הוא תלמיד ישיבה.

 4. במידה ואחד מבני הזוג עולה חדש/ה בשנתיים הראשונות לעלייתו ארצה.

 5.במידה ואחד מבני הזוג הוא מקרה סעד. (באישור הלשכה לשירותים חברתיים)

מי צריך לבוא לביצוע הרישום?

עדים:

על כל אחד מבני הזוג להביא שני עדים יהודיים, שאינם קרובים לחתן ולכלה ואינם קרובים זה לזה, המכירים את בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל. עדים המכירים את שני בני הזוג וביכולתם להעיד שבני הזוג העומדים להינשא הינם רווקים ושאין מניעה להשיאם כדת משה וישראל יכולים להעיד על החתן והכלה גם יחד.

מה יש לעשות אם אחד מבני הזוג אינו תושב העיר מעלה אדומים?

תעודת רווקות:

במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במקום רישום הנישואין, עליו להביא תעודת רווקות מלשכת רישום נישואין ב-במועצה הדתית שבמקום מגוריו (לעניין זה, יחשב למקום המגורים הקבוע הישוב הרשום בספח תעודת הזהות לפחות תקופה של שישה חודשים קודם לרישום הנישואין).

 על בן הזוג להביא לצורך קבלת תעודת רווקות:

 1. תעודת זהות מעודכנת, הכוללת ספח.

 2. תמונת פספורט.

 3. תעודת נישואין או כתובה של הוריו (פרט לבן זוג שהוריו נרשמו באותה לשכת נישואין).

 4. שני עדים יהודיים המכירים את בן הזוג וביכולתם להעיד על רווקותו. גובה אגרת הרווקות הוא 152 ש"ח.

מה עוד צריך לדעת?

עורך החופה והקידושין:

הרב העורך את החופה והקידושין יהיה רב שאושר על ידי רשם הנישואין באותה עיר או רב עיר/שכונה במקום בו נערכים הנישואין. הרב העורך את החופה והקידושין ידאג כי עותק מהכתובה יועבר תוך שלושה ימים מיום הנישואין על ידו או ע"י בני הזוג למועצה הדתית אשר בה נרשמו לנישואין.

תעודת נישואין:

לצורך קבלת תעודת נישואין יופיעו בני הזוג המאושרים כשבועיים לאחר החתונה בלשכת רישום נישואין במועצה הדתית אשר בה נרשמו לנישואין ויקבלו את התעודות לשימושם.


לפרטים נוספים ניתן לפנות: