טבלת אנשי קשר - אגף רווחה ושירותים קהילתיים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
רועי שוולב מנהל אגף רווחה והשירותים החברתיים 02-5418824 roeys@mam.org.il
אורית מזרחי מזכירת אגף הרווחה 02-5418824 revaha@mam.org.il
יפה חורי מזכירה ועובדת זכאות באגף רווחה 02-5418800 hyafa@mam.org.il
נינה גוטקין מזכירה כללית באגף רווחה 02-5418801 gnina@mam.org.il

אגף רווחה- ש.י.ל (שרות ייעוץ לאזרח)

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה- ש.י.ל (שרות ייעוץ לאזרח)
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת הברמן מנהלת ש.י.ל 02-5905090 anath@mam.org.il
ענת יוסף מזכירת מנהלת ש.י.ל 02-5421355 yanat@mam.org.il

אגף רווחה - מרכז ליישוב סיכסוכים וגישור בקהילה

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה - מרכז ליישוב סיכסוכים וגישור בקהילה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת הברמן מנהלת מרכז גישור 02-5901738 anath@mam.org.il
ענת יוסף מזכירת מנהלת מרכז גישור 02-5901738 yanat@mam.org.il

אגף רווחה - מחלקה לפיתוח שירותים לקהילה

טבלת אנשי קשר - אגף רווחה - מחלקה לפיתוח שירותים לקהילה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ענת הברמן מנהלת מחלקה לפיתוח שירותים לקהילה 02-5421355 anath@mam.org.il
ענת יוסף מזכירת המחלקה לפיתוח שירותים לקהילה 02-5421355 yanat@mam.org.il