הצהרת בתי כנסת לעמידה בתקן התו הירוק

 
הצהרה בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש( בהוראת שעה) התש"ף 2020, לעניין הפעלת בית תפילה ב"תו הירוק"
 
 
על ידי:

 
המכהן כמחזיק או מפעיל של בית התפילה
 
 
1. אני מצהיר כי בית התפילה עומד בתנאים המפורטים בתקנות 8,9(א)(11) ו- (ב) ו- 10(ג) לתקנות.
2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים בבית התפילה לצורך שמירה על בריאות הציבור.
 
 
העונה על תקן * שדה חובה
 
Browser not supported