תושב יקר,

חושב לבנות או לשפץ? חשוב מאוד שתשמור על חוק התכנון והבניה, על הבטיחות שלך ושל שכניך ועל ליווי מקצועי ואמין בתכנון ובביצוע של מי שמוסמך לכך, על מנת למנוע סכנה, טעויות ועגמת נפש.

ולכן יש לקרוא את סמכויות הנדסאים/מהנדסים/אדריכלים במכתב:

סמכויות הנדסאים, מהנדסים ואדריכלים.pdf