תשלומי הורים (לשירותי חובה ורשות)
 

הסכום מתחלק לתשלומים עבור שרותי חובה ושירותי רשות.
שרותי חובה כוללים ביטוח תאונות אישיות- 69 ₪ לכל השנה.
שרותי רשות כוללים פעילות "סל תרבות", טיולים, תוכניות לימודים נוספות (ריתמוסיקה ומרכז "צלילי הטבע") וחוגי קרן קרב בגני חובה.
 
העלויות של שרותי הרשות הינם:
גני טרום חובה 395 ₪ לשנה,  גני חובה 612.5 ₪  לשנה.
לילדי טרום חובה שישובצו בגני חובה יתווסף תשלום עבור קרן קר"ב ותל"ן ומרכז "צלילי טבע" בסך של 217.5 ש"ח.
(הנתונים מעודכנים בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת).
 
הורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירותים הממומנים בכספי הורים (רשות).
במקרה כזה הילד לא יקבל את שירות העשרה המפורטים לעיל.
בגנים בהם לא תהיה  גביית הורים לא יתקיימו פעילויות בהתאם.
 
אנא סמן (חובה) שדה חובה