עדכון אגרות תשלום בעלי חיים


עם כניסתו לתוקף של התיקון לסעיף 20 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס'(3 , התשע"ב2012,

סכומי האגרות הנקובים בתקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים,  התשס"ה - 2005,  
יחולו מיום שני, כ' בטבת תשפ"ד, 1 בינואר 2024  כמפורט להלן:

 

אגרה עבור

החל מ-01.01.2024

התקנת שבב אלקטרוני

 83.00 ש"ח

רישיון לכלב/ה לא מסורס/מעוקרת*

413.50 ש"ח

רישיון לכלב/ה בעלי פטור**

 73.50 ש"ח

רישיון לכלב/ה מסורס/מעוקרת*

57.00 ש"ח

רישיון לחתול/ה לא מעוקר

32.50 ש"ח

רשיון לחתול/ה מעוקר

16.00 ש"ח

הובלת כלב לכלביה

92.00 ש"ח

יום החזקה של הכלב

40.50 ש"ח

 

 

מחיר האגרה מורכב ממחיר רישיון 381.00 ש"ח + מחיר התרכיב  32.50 ש"ח (כלבים לא מסורסים/מעוקרות).

מחיר האגרה מורכב ממחיר רישיון 41.00 ש"ח + מחיר התרכיב  16.00 ש"ח (כלבים מסורסים/מעוקרות).

*הפטור ניתן:

  1.  לגור כלבים עד גיל 6 חודשים
  2.  לכלבים בוגרים החל מעל גיל 8 שנים.
  3.  לכלבים טהורי גזע (חייבים להציג אישור גידול/הרבעה מחודש כל שנה).
  4.  מסיבות רפואיות.

*מחיר האגרה מורכב ממחיר רישיון 41.00 ש"ח + מחיר התרכיב  32.50 ש"ח (כלבים עם פטור).

 

בברכה,

מחלקת פיקוח וטרינרי