מידע ופעולות בעניין הצבת שלט

 

 

 

 

יש לשים heart- תשלום אגרת שילוט נעשה באמצעות הקלדת מספר השובר אותו קיבלת, באתר התשלומים העירוני.