תושבים/ות יקרים/ות,

לאור בקשות רבות לקבלת אישור תושבות לטובת הגשת בקשה לרישיון לכלי ירייה ומתוך רצון להקל על קבלת השירות מטעמנו, יצרנו עבורכם טופס דיגיטלי אותו יש למלא בזמנכם החופשי ללא המתנה לנציג.

לפירוט תהליך הוצאת רישיון כלי ירייה באתר המשרד לביטחון לאומי

במסגרת המסמכים שיש להגיש בעת הגשת הבקשה, יש לצרף אישור תושבות בעיר מעלה אדומים.

אם החלטת להגיש בקשה לאישור תושבות יש למלא את הטופס הנ"ל ולהמתין לקבלת האישור בדואר האלקטרוני.


אישור תושבות לטובת קבלת רישיון כלי ירייה


על מנת לקבל את האישור יש למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף תמונה של תעודת הזהות עם ספח פתוח:

 
Browser not supported