ימים שעות
ראשון, שלישי וחמישי 09:00-18:45
שני 09:00-13:45
רביעי סגור לקהל
שישי 09:00-11:45

 שימו heart  דלתות הספרייה יינעלו 15 דקות לפני סגירת הספרייה בכל יום.


חדר עיון ילדים:
כיתות א'- ז', ימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 19:00 – 16:00.
השעות לפני הצהריים מיועדות להדרכת כיתות וגנים.


חדר עיון נוער:
מכיתות ח' ומבוגרים, ימים ראשון, שלישי וחמישי, בין השעות 16:00- 19:00.