לינת פועלים

אושרה הלנת פועלים במפעלים חיוניים באזור התעשייה


הישג חשוב למפעלים חיוניים בפארק אדומים לתעשייה ועסקים הושג בראשית השבוע בנוגע לאישור לינת פועלים במפעלים.

ראש העיר, בני כשריאל, אשר פעל נמרצות בימים האחרונים יחד עם מנכ"ל העירייה, שמוליק חנוך, ועם יו"ר מועצת יש"ע, מול אלוף הפיקוד,  הודיע לתעשיינים כי אזור התעשייה של מעלה אדומים הוחרג ואושר להלנת פועלים במפעלים שהוגדרו כחיוניים בכפוף לתנאים שיוגדרו על ידי הפיקוד.

התנאים שהגדיר הפיקוד להלנת הפועלים כפי שהובאו לידיעת הנהלת העירייה הם: תשתית הלנה נאותה בתוך מבנה סגור עם תנאים סניטריים הולמים, מערך הסעדה, אבטחה והסעות ממקום העבודה למקום הלינה ובחזרה.

יודגש כי האחריות על שהיית הפועלים ושמירת התנאים היא על המעסיקים, והפרת התנאים תוביל לשלילת היתר ההלנה של הפועלים ולהחזרתם לשטחי הרשות הפלסטינית.

כמו כן, חל איסור מוחלט על הימצאות פועלים מחוץ לתחום ההלנה בשעות הלילה. עובד שייתפס מחוץ למקום העבודה או למתחם ההלנה – יישלל אישור עבודתו.

בעירייה מבהירים כי למען הסר ספק, מפעל חיוני הוא מפעל שקיבל אישור על היותו כזה ממשרד העבודה, או לחלופין, עסק שמופיע בצו חוק שירות עבודה בשעת חרום שפורסם ע"י שר העבודה והרווחה (פרטים נוספים ניתן לקבל באגף הביטחון ובחברה הכלכלית).

אזור התעשייה. אושרה לינת פועלים

מדיניות הכנסת הפועלים שהתקבלה מפיקוד המרכז קובעת שתותר כניסת פועלים עד גיל 50 לתחומים הבאים: תברואת יישוב - ניקיון, פינוי אשפה, ביוב וכדומה. שירותים חיוניים - מכולות , שירותי מזון, ירקניות, סופרים, שירותי רפואה, סיעוד, חקלאות ועוד.

לא תותר כניסת פועלים לעיר בתחומי עיסוק הכוללים: בנייה ושיפוצים בבתים פרטיים, משקי בית, גינון וניקיון.

מפעלים חיוניים ימשיכו לעבוד כרגיל במידה והוגדרו כמפעל חיוני על ידי משרד העבודה ובהתאם לצו שנחתם על ידי שר העבודה.

ראש העיר, בני כשריאל , אומר כי "שמח שהצלחנו לקבל את האישור החריג והסיוע להלנת פועלים במפעלים חיוניים. המטרה היא שהמפעלים הללו אכן יוכלו להמשיך לעבוד, לייצר ולספק את השירותים החיוניים שהם נותנים לתושבי עירנו ובכלל. כולנו עוברים בימים אלה תקופה לא פשוטה, ובעיקר בעלי העסקים והתעשיינים. אני אמשיך לסייע ככל יכולתי מול כל הגורמים ולעמוד לשירותם גם בשעה קשה זו. מאחל בריאות ופרנסה טובה לכולם".