אושר תקציב העירייה 2020

בצל הקורונה ותוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות אושר תקציב העירייה לשנת 2020


אושר פה אחד תקציב העירייה 2020!

מועצת העיר אישרה היום את תקציב העירייה לשנת 2020. התקציב אושר פה אחד, כאשר בצל הקורונה וההנחיות של משרד הבריאות ישהו חברי מועצת העיר עם מסיכות על הפנים, כפפות בידיים, מרוחקים שני מטרים אחד מהשני ומפוצלים בשלושה חדרים נפרדים שמתקשרים ביניהם בטלוויזיה במעגל סגור.

בחדרים נפרדים ועם מסיכות על הפנים

תקציב העירייה יעמוד על סכום של 323 מיליון ש״ח לתקציב הרגיל ועוד 18 מיליון ש״ח לתקציב הפיתוח.

מדובר בתקציב מאתגר מאוד בשל קיטון משמעותי במענק האיזון של משרד הפנים, כאשר ההשקעה המשמעותית ביותר השנה היא בתחום החינוך (גידול של 4.8 מלש״ח) ובתחום הרווחה (גידול של 4.2 מלש״ח).
מאשרים תקציב בצל הקורונה

ראש העיר הודה לצוות המקצועי שעמל חודשים ארוכים כדי להביא תוצאה ראויה, ובהם: ליו"ר ועדת כספים, סכן ומ"מ ראש העיר, גיא יפרח, לחברי ועדת כספים, לגזבר העירייה, מוטי ברשישת, למנכ"ל העירייה, שמוליק חנוך, למנהלי האגפים ולכל אחת ואחד מחברי מועצת העיר.